Díospóireacht na n-Ealaíon 07

Iarrfaidh Díospóireacht na n-Ealaíon 2007 ar an bpobal plé a dhéanamh agus díriú ar ról lárnach agus féidearthach na n-ealaíon inár saol laethúil mar dhaoine aonair, mar bhaill de phobail ilghnéitheacha agus mar chuid dár sochaí níos leithne.

I mí Bealtaine 2007, rinne An Chomhairle Ealaíon trí phaimfléad ar luach na n-ealaíon a sheoladh agus tugadh cuireadh don phobal na paimfléid a léamh agus a bheith rannpháirteach i ndíospóireacht na n-Ealaíon 2007.

Ag labhairt ag an seoladh, dúirt Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, "Táimid ríméadach na paimfléid seo a sheoladh mar chuid de dhíospóireacht na n-Ealaíon 2007. Tá rath sách maith ar na healaíona le roinnt blianta anuas. Le go mbainfeadh na healaíona breis creidiúna amach mar atá tuillte acu, áfach, táimid ag brú le maoiniú de €100 milliún a fháil, a bheadh le dáileadh ar phobal na n-ealaíon in 2008. Is infheistíocht iontach a bheadh anseo agus dhéanfadh sí earnáil na n-ealaíon in Éirinn a chobhsú den chéad uair le linn a saolré. Táimid ag glaoch ar an Rialtas an tiomantas seo a thabhairt do na healaíona ina gClár Rialtais."

 

Breis faisnéise ar dhíospóireacht na n-Ealaíon 2007

 
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?