Seirbhísí ar líne

Tá liosta déanta againn de na ceisteanna coitianta (CCanna) faoi shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne le go mbeimid in ann déileáil go héifeachtúil le do chuid fiosraithe. Molaimid duit léamh tríothu ar dtús, agus má tá tuilleadh cabhrach uait, seol ríomhtheachtaireacht chuig onlineservices@artscouncil.ie.

Tá an liosta seo á nuashonrú ar bhonn leanúnach.

 
Cén fáth a thógann sé chomh fada m’iarratas a uaslódáil?

Is de bharr luasanna uaslódála leathanbhanda malla a tharlaíonn sé sin de ghnáth.

Is é atá i gceist le luas uaslódála ná an chaoi a thomhaistear cé chomh tapa is a seachadtar ábhar nuair a sheolann tú comhaid ó do ríomhaire nó ó do líonra achair logánta chuig daoine eile ag baint úsáide as an Idirlíon.

Chun do luas uaslódála a sheiceáil nó a thomhas molaimid duit dul chuig an leathanach seo a leanas ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin um Rialáil Cumarsáide, ina thabharfar treoir duit chuig suíomhanna inar féidir leat do luas leathanbhanda a thomhas.

http://www.askcomreg.ie/internet/broadband.59.LE.asp#L901


An féidir liom ábhair thacaíochta a chur isteach ar líne agus cad iad na formáidí comhaid lena nglacann sibh?

Is féidir. Féadfar ábhar tacaíochta a uaslódáil agus a chur isteach anois mar aon le d’fhoirm iarratais ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon le haghaidh seirbhísí ar líne. Is féidir freisin íomhánna, físeáin agus comhaid fuaime (uasmhéid 20Mb san iomlán) a uaslódáil

Glactar le comhaid sna formáidí seo a leanas:
comhaid íomhá - (JPEG) comhaid fuaime - (WAV / mp3) comhaid físe - (QuickTime / AVI / MOV) comhaid téacs - (RTF / .doc) PDF - (.pdf) scarbhileoga - (.xls) Féadfaidh iarratasóirí ar líne míreanna áirithe dá n-ábhar tacaíochta a chur isteach i bhfoirm chruachóipe más gá; ach ní mór don Chomhairle Ealaíon an t-ábhar seo a fháil roimh an spriocdháta a foilsíodh i gcomhair iarratasóirí ar líne (tabhair faoi deara nach mbeidh aon síneadh ama leis an spriocdháta maidir le hábhar tacaíochta a chur isteach i bhfoirm chruachóipe mar a bhí i mblianta eile).

Iarrtar ort ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne a insint cad iad na codanna sin de d’ábhar tacaíochta a chuirfidh tú isteach i bhfoirm cruachóipe. Ní bheimid in ann glacadh le hábhair cruachóipe mura bhfuil siad aitheanta go sonrach agat agus tú ag cur isteach d’iarratais ar líne.

Ní mór d’iarratasóirí a chuireann foirm iarratais isteach i bhfoirm chruachóipe an t ábhar tacaíochta a chur isteach i bhfoirm chruachóipe freisin, agus ní mór dúinn é sin go léir a fháil roimh an spriocdháta a foilsíodh. Ná seol isteach bunábhar ná ábhar nach féidir a athsholáthar. Ní mór do na hábhair i bhfoirm cruachóipe, m.sh. DVDanna srl., cloí leis na formáidí comhaid thuasluaite freisin.


Conas is féidir liom m’fhoirm iarratais a íoslódáil agus a chomhlánú?

Íoslódáil an fhoirm iarratais chuig do ríomhaire, agus ansin beidh tú in ann í a chomhlánú agus a shábháil gan a bheith ar líne.
Ní féidir an fhoirm iarratais seo a chomhlánú ach trí Microsoft Word nó an ríomhchlár saor in aisce foinse-oscailte OpenOffice a úsáid.

Ná húsáid aon ríomhchlár eile chun an fhoirm seo a chomhlánú, mar ní bheidh tú ábalta d’iarratas a sheoladh isteach agus beidh ort d’iarratas a dhéanamh arís ag baint úsáide as an ríomhchlár cuí.

Ná athraigh formáid an doiciméid a íoslódálann tú. Ní féidir ach foirmeacha iarratais atá sábháilte mar .doc nó .docx a chur isteach.

Cliceáil anseo chun OpenOffice a íoslódáil saor in aisce


Tá mo ARN ar eolas agam agus rinne mé iarratas ar líne cheana. An gá dom clárú chun iarratas a dhéanamh ar líne?

Is gá.  Má rinne tú d’iarratas ar líne roimh 03 Feabhra 2010 ansin ní mór duit clárú arís le seirbhísí ar líne agus pasfhocal nua a fháil.

Cén fáth? Mar is suíomh Gréasáin nua é seirbhísí ar líne a bhfuil seirbhísí breise nua ann. Roimhe seo, ní raibh iarratasóirí ar mhaoiniú ón gComhairle Ealaíon in ann iarratas a chur trí ríomhphost ach le haghaidh cistí áirithe amháin.  Cuireann an córas nua ar do chumas: cuntas a chruthú (le sonraí teagmhála, baincéireachta agus cánach) ar féidir é a athúsáid le haghaidh iarratas eile; d’fhoirm iarratais a uaslódáil mar aon le suas le 20 MB d’ábhar tacaíochta; aon íocaíochtaí ina dhiaidh sin a bhainistiú agus a sceidealadh.

Toisc go mbeidh faisnéis rúnda (amhail sonraí baincéireachta agus cánach) á stóráil ag seirbhísí ar líne anois, ní mór dúinn iarraidh ort clárú agus pasfhocal nua a fháil ar chúiseanna slándála.


Táim tar éis mo chuid íocaíochtaí a bhainistiú trí sheirbhísí ar líne. An gá dom clárú chun iarratas a dhéanamh ar líne?

Ní gá. Ní gá duit clárú arís má úsáid tú seirbhísí ar líne cheana chun íocaíochtaí a bhainistiú. Féadfaidh tú na sonraí reatha atá agat a úsáid le logáil isteach sa chóras agus do chuntas a úsáid chun iarratais a chruthú.


Conas is féidir liom clárú le haghaidh seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon?

Téigh chuig suíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne - http://onlineservices.artscouncil.ie. Feicfidh tú rannóg ar an leathanach ina ndeirtear: Úsáideoir nua. Cláraigh! Cliceáil ar an gcnaipe ‘cláraigh’ chun an próiseas clárúcháin a thosú.

Iarrfar ort tú féin a aithint mar dhuine aonair nó mar eagraíocht/ghrúpa.

Ansin iarrfar ort d’ainm, do shonraí cánach (tá PSP éigeantach más duine aonair tú), sonraí teagmhála, modhanna cumarsáide, pasfhocal, agus scagaire turscair a sholáthar.

Cliceáil ar chláraigh.

Déanfaidh an Chomhairle Ealaíon do shonraí clárúcháin a fhíorú ansin, d’fhéadfadh go dtógfadh sé seo suas le cúig lá oibre. Nuair atáthar tar éis do chuid sonraí a fhíorú seolfar ríomhtheachtaireacht chugat le treoracha chun logáil isteach.


Cad iad na riachtanais theicniúla chun seirbhísí ar líne a úsáid?

Ní foláir nó go gcomhlíonfadh do ríomhaire agus do bhrabhsálaí Idirlín na riachtanais seo a leanas le go mbeifí in ann úsáid a bhaint as seirbhísí ar líne:

PC:
Windows XP nó níos airde
le
Internet Explorer 7.0 nó níos airde NÓ
Firefox 2.0 nó níos airde

Mac:
Mac - Mac OS X v10.5 Leopard nó níos airde
le
Safari 3.1 nó níos airde NÓ
Firefox 2.0 nó níos airde
 


Conas a bheidh mo ARN ar eolas agam?

Má chláraíonn tú mar úsáideoir tugtar ARN duit sa ríomhtheachtaireacht chlárúcháin a sheolann an Chomhairle Ealaíon chugat. Mura bhfuil an t-ábhar seo agat féadfaidh tú úsáid a bhaint as an nasc ‘ARN Dearmadta?’ ar an leathanach um logáil isteach.

Tabhair faoi deara go mbeidh ort ainm d’eagraíochta agus an seoladh ríomhphoist a chláraigh tú le seirbhísí ar líne a iontráil.


D’iarr mé pasfhocal ach nuair a chuirim isteach é faighim teachtaireacht earráide

Má tá an pasfhocal á chlóscríobh agat, bí cinnte go bhfuil sé á chlóscríobh i gceart agat, díreach mar atá sé sa ríomhphost. Má tá tú tar éis an pasfhocal a chóipeáil ón ríomhphost agus a ghreamú isteach sa réimse, bí cinnte nár chóipeáil tú ach an pasfhocal féin agus nach ndearna tú aon spásanna ná aon charachtar eile mór thimpeall, m.sh. lánstad, á chóipeáil leis. Féadfaidh tú an pasfhocal a ghreamú isteach i ndoiciméad Word ar dtús, mar shampla, chun é seo a sheiceáil. Ar athraigh tú an pasfhocal ón am a ndearna tú logáil isteach? Má athraigh ní bheidh an pasfhocal i do ríomhtheachtaireacht bailí a thuilleadh. Má athraíodh an pasfhocal agus nach féidir leat cuimhneamh air, iarraidh pasfhocal nua a fháil. Déan deimhin de gurb é an pasfhocal atá á chur isteach i réimse an phasfhocail agat seachas aon fhaisnéis logála isteach eile ar nós ARN nó seoladh ríomhphoist.


Conas is féidir liom mo phasfhocal a fháil le haghaidh seirbhísí ar líne?

Iarrfar ort pasfhocal a chruthú le linn an phróisis chlárúcháin. Beidh do phasfhocal ag teastáil uait le logáil isteach chun iarratas a dhéanamh.

Má tá tú cláraithe mar úsáideoir agus go ndearna tú dearmad ar do phasfhocal, cliceáil ar an gcnaipe ‘ARN/Pasfhocal Dearmadta’ agus gheobhaidh tú ríomhtheachtaireacht le pasfhocal sealadach nua inti.  Féadfaidh tú é sin a athrú i ndiaidh duit logáil isteach.