Deiseanna

 
An bhféadfá sonraí a thabhairt dom faoi chéimeanna ealaíon agus cúrsaí iarchéime in Éirinn?

Má tá breis eolais faoi chéimeanna ealaíon nó cúrsaí iarchéime in Éirinn uait d’fhéadfá féachaint ar an láithreán gréasáin Qualifax www.qualifax.ie Is bunachar náisiúnta sonraí é seo maidir le cúrsaí oideachais tríú leibhéil agus cúrsaí breisoideachais. Is éard atá i Qualifax ná ionad amháin inar féidir le treoirchomhairleoirí agus mic léinn gach faisnéis a fháil faoi chúrsaí. Lena chois sin b’fhéidir gur mhaith leat féachaint ar an láithreán gréasáin um roghanna gairme atá ag FÁS www.careerdirections.ie chun faisnéis a fháil faoi bheith i d’ealaíontóir.


Ba mhaith liom liosta a fháil de na cónaitheachtaí/intéirneachtaí/comórtais agus dámhachtainí/oiliúintí, cúrsaí agus ceardlanna/imeachtaí líonraí/ deiseanna teagmhála agus cothaithe comhpháirtíochta/ bainistithe gnó/margaíochta don bhliain seo?

B’fhéidir gur mhaith leat cuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin artslistings chun faisnéis a fháil faoi dheiseanna in Éirinn. Acmhainn eolais uile-oileánda is ea suíomh gréasáin seo na n-imeachtaí ealaíne. Is iad an dá chomhairle ealaíon in Éirinn a d'fhorbair é agus a dhéanann cothabháil air. Lena chois sin tugann an Chomhairle Ealaíon tacaíocht do roinnt eagraíochtaí chun fhaisnéis a thabhairt faoi na healaíona in Éirinn. Féadfaidh tú dul ag brabhsáil trí sheirbhísí agus acmhainní na n-eagraíochtaí seo, lena n-áirítear faisnéis faoi dheiseanna.

Cuireann Deasc Idirnáisiúnta na nEalaíon de chuid the Arts Council/An Chomhairle Ealaíon faisnéis idirnáisiúnta ar fáil faoi na healaíona d’fhiosróirí in Éirinn.   Féach ar leathanaigh ghréasáin na Deisce Idirnáisiúnta / CCP le faisnéis a fháil faoi dheiseanna idirnáisiúnta – féilte agus taispeántais, mar shampla, comhdhálacha agus siompóisiamaí.


An bhféadfá na sonraí a thabhairt dom faoi na cúrsaí oíche agus gearrthéarma i gcás na n-ealaíon?
Tá naisc le fáil i Qualifax www.qualifax.ie (an bunachar sonraí le haghaidh cúrsaí tríú leibhéil agus breisoideachais) le coláistí agus láithreáin gréasáin oideachais nó oiliúna in Éirinn agus thar lear. Is éard atá i Qualifax ná ionad amháin; inar féidir le treoirchomhairleoirí agus mic léinn gach faisnéis a fháil faoi chúrsaí. Féadfaidh tú gach eolas a fháil ansin faoi chúrsaí tráthnóna agus chúrsaí gearrthéarma ar nós cúrsaí ullmhaithe cumhdaigh.

Cén chaoi ar féidir liom post a fháil leis an gComhairle Ealaíon?

Fógraítear folúntais go poiblí de réir mar a tharlaíonn siad agus foilsítear iad ar ár láithreán gréasáin sa chuid Maidir linne.

Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon nuachtlitir míosúil html freisin ina mbíonn nuacht agus an scéal is déanaí faoi dheontais, dámhachtainí, imeachtaí agus postanna i bpobal na n-ealaíon. Is féidir clárú chun an Nuachtlitir a fháil anseo.


An nglacann sibh le céimithe nó le mic léinn a oibreoidh faoi stiúradh nó an bhfuil clár taithí oibre ag an gComhairle Ealaíon?
Glacaimid. Bheadh áthas orainn iarratais ar intéireachtaí nó taithí oibre a mheasúnú. Níl aon chlár taithí oibre á reáchtáil againn faoi láthair.

Young Woman With Rose 2/3, (black and white silver gelatin print) - Nigel Rolfe, 1996, Arts Council Virtual Gallery.
arrow bullet icon

Young Woman With Rose 2/3, (black and white silver gelatin print) - Nigel Rolfe, 1996, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.