Cláir poiblí

Tá roinnt gníomhaíochtaí ag tarlú san oíche sna ceithre dhánlann i rith thréimhse Into the Light. Féach thíos le haghaidh sonraí.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le haon cheann de na cláir seo, téigh i dteagmháil go díreach leis na dánlanna.

 
The Model, Sligeach

Clár poiblí Into the Light

 • Artist’s Talk le Seán Lynch do mhic léinn Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach agus oscailte don phobal i gcoitinne ag 2in Déardaoin 13 Nollaig 2012
 • School Days At The Model (Bunleibhéal, Meánleibhéal agus Tríú Leibhéal): clár 8 seachtaine ina bhfuil sraith turas maidir le tírdhreach, an baile agus teibiú i gcleachtas ealaíne nua-aoiseach agus iarnua-aoiseach na hÉireann, le plé dírithe ar shaothair tábhachtacha sa taispeántas. Gach Céadaoin i rith an téarma ón 6 Feabhra go dtí an 20 Márta, le treoracha tiomanta Meánscoile agus Bunscoile ar féidir iad a íoslódáil roimh an turas agus tar éis chun iad a úsáid sa seomra ranga.
 • Artists’ Talk - Mark Garry ag comhrá le Bart Lodewijks maidir le téamaí coitianta ina gcleachtas ealaíne. Is ealaíontóir as an Ísiltír é Lodewijks atá coimisiúnaithe ag The Model chun tionscadal líníochta poiblí a fhorbairt i mbaile Shligigh. Déardaoin 14 Márta 2013
 • Master Class 1 Márta 2013 - Clea van der Grijn agus rannpháirtithe ag cruthú saothair mar fhreagra ar Into the Light, trí úsáid a bhaint as ábhar nach bhfuil comónta bunaithe ar théamaí baile agus leochaileachta. Teoranta do 10 rannpháirtithe agus camchuairt an Choimeádaí den taispeántas mar chuid de, agus critíc leis an ealaíontóir seachtain níos déanaí (8 Márta 2013).

Tuilleadh eolais

Suíomh Gréasáin: http://themodel.ie/


Gailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath

Clár poiblí Into the Light

 • 24 Samhain 2012: Ceardlann ealaíne do leanaí, Create an Abstract Jigsaw, an t-ealaíontóir Lynn McGrane
 • 25 Samhain 2012: Rang sceitseála in aisce do leanaí, Light and Reflections
 • 5 Nollaig 2012: Léacht caife, Seeing Clouds for the First Time, Michael Dempsey, Ceann na dTaispeántas
 • 9 Nollaig 2012: Léacht phoiblí in aisce, Visual Expressions of Contemporary Culture, an t-ealaíontóir Ann Minehane Armstrong
 • 9 Nollaig 2012: Rang Sceitseála in aisce do leanaí, Floating Clouds
 • 16 Nollaig 2012: Léacht phoiblí in aisce, Into The Light, Karen Downey, Coimeádaí Tionscadail Into the Light
 • 6 Eanáir 2013: Taispeáint scannáin in aisce, Goldenboy-Patrick Scott
 • 20 Eanáir 2013: Rang sceitseála in aisce do leanaí, Shapes in Art
 • 20 Eanáir 2013: Léacht phoiblí in aisce, Contemporary Sculpture, Declan Long, Stiúrthóir Cúrsa NCAD
 • 30 Eanáir 2013: Léacht caife, comhrá leis an ealaíontóir agus leis an gcoimeádaí, Karl Burke & Michael Dempsey
 • 3 Feabhra 2013: Sceitseáil in aisce do leanaí, Sculpture and Space
 • 14 Feabhra 2013: Léacht phoiblí in aisce, The (Contemporary) Art of Love, an t-ealaíontóir Michelle Browne

Tuilleadh eolais

Suíomh Gréasáin: http://www.hughlane.ie/


Dánlann Chathair Luimnigh

Clár Lucht Féachana agus Rochtana

Into the Light Taispeántas Ceiliúradh 60 bliain na Comhairle Ealaíon (29 Samhain- 14 Eanáir) - Enda O'Donoghue 'The Last Days of Gravity'
Ceardlanna ceardaíochta tráthnóna in aisce do theaghlaigh (1, 8 & 15 Nollaig, 12-1in)

Cuirfidh ceardlanna ceardaíochta tráthnóna ar chumas teaghlaigh staidéar a dhéanamh ar thaispeántas Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon, Into the Light trí shaothar ealaíon dá gcuid féin a chruthú le hinspioráid ó ghnéithe éagsúla de na taispeántais agus mar fhreagra orthu. Tá seisiúin á dtreorú ag oideachasóirí ealaíon as an áit atá cáilithe agus a bhfuil taithí acu

Feiliúnach do leanaí idir 4-10 mbliana d’aois, a mbeidh daoine fásta díograiseacha in éineacht leo. Níl aon áirithint i gceist, ach líontar iad bunaithe ar an ord ina dtagann daoine, mar sin tar luath ionas nach gcaillfidh tú amach. Cuirtear na hábhair go léir ar fáil.

Comórtas na Nollag Into the Light do Leanaí

Chun ceiliúradh a dhéanamh ar Thaispeántas Ceiliúradh 60 bliain Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon i nDánlann Chathair Luimnigh, tugtar cuireadh do leanaí is cuma cén aois iad féachaint ar Into the Light agus dán, scéal nó píosa ealaíne dá gcuid féin a chumadh mar fhreagairt air.
Beidh leathanaigh iontrála ar fáil ó Dheasc Tosaigh na Dánlainne ón 30 Samhain ar aghaidh. Fógrófar an buaiteoir roimh an Nollag. Cuirfear cuid de na hiontrálacha ar taispeáint i spás an Hub in Eanáir 2013. Tá cuireadh tugtha do bhunscoileanna áitiúla grúpaí ranga a thabhairt chuig an Dánlann le haghaidh turas den taispeántas, agus ceardlann ina dhiaidh inar féidir le leanaí freagra cruthaitheach a thabhairt ar a bhfaca siad agus a gcuid iontrálacha a chur i gcrích.

Sraith turas 'Art Bite'

Tá sraith turas poiblí ‘Art Bite’ ceaptha, atá bunaithe ar Chlár Rochtana Treoraithe láidir i nDánlann Chathair Luimnigh, chun staidéar a dhéanamh ar thaispeántas Into the Light Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon, ina dtugtar deis uathúil ábhair fiosrúcháin a leanúint ina n-iomláine trí stair ealaíne 20ú haois na hÉireann. Taispeántar an taispeántas ina iomláine do chuairteoirí sna turais seo, ach bíonn plé dírithe ar siúl iontu freisin maidir le saothar ealaíontóirí ar leith atá sa taispeántas. Tá na turais Art Bite in aisce agus reáchtáiltear iad de réir mar a thagann daoine isteach.

 • Dé Sathairn 1 Nollaig, 2in: Turas poiblí 'Art Bite' ina ndírítear ar shaothar Enda O' Donoghue 
 •  Dé hAoine 14 Nollaig, 4in: Turas poiblí 'Art Bite' ina ndírítear ar shaothar Louis le Brocquy agus Anne Madden
 • Dé Sathairn 15 Nollaig, 2in: Turas poiblí 'Art Bite' ina ndírítear ar shaothar Michael Farrell agus Robert Ballagh

Is féidir turais do ghrúpaí scoile, pobail agus príobháideacha a chur in oiriúint dóibh chun díriú ar réimsí áirithe ina bhfuil suim ar leith ag na cuairteoirí. Is féidir áirithintí a dhéanamh leis an gComhordaitheoir Lucht Féachana agus Rochtana, Aoibhie McCarthy(aoibheann.mccarthy@limerickcity.ie). Tá gá le fógra coicíse chun freastal ar ghrúpaí

Turas as Gaeilge den taispeántas (Déardaoin 6 Nollaig, 6in)

Chun ceiliúradh a dhéanamh ar oscailt thaispeántas Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon Into the Light le pobal Gaeilge bríomhar Luimnigh, beidh an t-ealaíontóir Caomhán Mac Con Iomaire ag treorú turas agus plé an taispeántais as Gaeilge. Tá an t-imeacht buail isteach in aisce seo eagraithe le tacaíocht ó Gaeil Lumni www.gaeilluimni.ie

Ceardlann Líníochta Beatha (Déardaoin 13 Nollaig 2009 6-8in)

Beidh an seisiún líníochta beatha in aisce seo, i gcomhar leis an Limerick Figure Drawing Society bunaithe ar shamplaí ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon atá curtha ar fáil go huathúil do lucht líníochta amaitéaracha ag an taispeántas ceiliúradh 60 bliain Into the Light i nDánlann Chathair Luimnigh. Beidh seisiún praiticiúil le mainicín beo ar siúl i ndiaidh turais ina ndéantar scrúdú ar shaothair ar leith sa taispeántas. Tá fáilte roimh mhic léinn agus roimh dhaoine fásta ar gach leibhéal cumais líníochta. Ní mór áit a chur in áirithint roimh ré ós rud é go bhfuil teorainn ar an líon daoine: ríomhphost mcboothman@gmail.com. Cuirtear na hábhair go léir ar fáil.

Tuilleadh eolais

Suíomh Gréasáin: http://gallery.limerick.ie/


Dánlann Ealaíne Crawford, Corcaigh

Clár poiblí Into the Light

Is acmhainn chultúrtha é Dánlann Ealaíne Crawford http://www.crawfordartgallery.ie/ atá oscailte do chách agus cead isteach in aisce i gcónaí. Cuirtear bealaí éagsúla ar fáil trínár gcláir rochtana agus chruthaitheacha inar féidir le cuairteoirí freagra cruthaitheach a thabhairt ar an taispeántas Into the Light.
Tugaimid cuireadh do Young Art Detectives teacht linn le sraith bileoga taiscéalaíochta, a bheidh ar siúl ar feadh an taispeántais Into the Light.
Is clár leanúnach é Thursday Club atá oscailte do rannpháirtithe lánfhásta. Bíonn gach seisiún ar siúl ón 2in- 4in tráthnóna Déardaoin, ag tosú le turas faoi threoir ealaíontóra, a dhíreoidh ar shaothar ealaíon roghnaithe ón taispeántas Into the Light, le tae, brioscaí agus comhrá ina dhiaidh i leabharlann na dánlainne, agus ar deireadh ceardlann phraiticiúil roghnach.

Díreoidh ár gClár maidir leis na hEalaíona agus an tSláinte ar shaothair lárnacha sa taispeántas Into the Light. Tá an-bhród orainn a bheith ag obair i gcomhpháirt le grúpa ar a dtugtar Art+Minds, a bhfuil sé d’aidhm aige tacú le folláine lucht úsáide na seirbhísí meabhairshláinte trí dul i ngleic leis na healaíona i gCorcaigh. Is sampla de seo é clár cuairte na dánlainne do dhaoine ar a bhfuil an galar Alzheimer.

Táimid ag tnúth le gach cineál freagra spraíúil ónár nGrúpaí Ealaíne do Leanaí a bhíonn ar siúl maidin Dé Sathairn, agus ina lorgófar inspioráid sa ghailearaí.

Ar deireadh, tabharfar cuireadh do dhéagóirí labhairt ar a son féin inár gclár do dhéagóirí idir 14-17 mbliana d’aois a bhíonn ar siúl tráthnóna Déardaoin ó 6.30in go dtí 8.00in.

Trína cuid oibre chun rochtain agus rannpháirtíocht a chur chun cinn, tacaíonn an dánlann le rannpháirtíocht fhadtéarmach le grúpaí pobail agus le scoileanna, chomh maith le cuairteanna aonuaire. Bíonn turais leanúnacha á reáchtáil ag clár Oideachais Dhánlann Ealaíne Crawford do scoileanna agus grúpaí pobail, 6 lá na seachtaine. Bíonn turais faoi threoir foireann bheag treoraithe oilte agus bíonn sceitseáil agus gníomhaíochtaí praiticiúla mar chuid díobh nuair is cuí. Tá turais faoi threoir ar fáil 6 lá sa tseachtain, Luan go Satharn, ón 10rn go dtí 5in, agus é oscailte go dtí 8in tráthnóna Déardaoin.

Tuilleadh eolais

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun áit a chur in áirithe, déan teagmháil le:
Anne: 021 4907857 anneboddaert@crawfordartgallery.ie
Emma: 021 4907862 emmaklemencic@crawfordartgallery.ie
Suíomh Gréasáin: http://www.crawfordartgallery.ie/


Into the Light
arrow bullet icon

Helena Gorey, Bainisteoir Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon, ag crochadh na híomhá ónar tháinig an teideal, Into the Light - Meditation (2009) le Patrick Scott