Luach na n-ealaíon

Choimisiúnaigh an Chomhairle Ealaíon an staidéar An Pobal agus na hEalaíona (2006) (PDF, 0.44 MB) chun eolas a chur ar fáil faoi iompar agus dearcadh reatha mhuintir na hÉireann i leith na n-ealaíon.

Ag éirí ó staidéar na Comhairle Ealaíon d'iarr an Chomhairle Ealaíon ar raon tráchtairí a gcuid tuairimí agus peirspictíochtaí a thabhairt ar luach na n-ealaíon. Tá na paimfléid seo ann chun díospóireacht a mhúscailt agus chun aird a dhíriú ar an ról criticiúil atá ag na healaíona inár saol mar dhaoine aonair, mar bhaill de phobail éagsúla agus mar chuid dár sochaí i gcoitinne.

Is mar seo a leanas atá na chéad cúig phaimfléad sa tsraith: