Táillí

Táillí Iarratais

De réir fhorálacha na nAchtanna Saorála Faisnéise 1997 agus 2003, agus na rialachán ábhartha, ní mór, i gcásanna áirithe, táille a íoc tráth a ndéantar iarratas nó achomharc. Tháinig an riachtanas seo le táille a íoc i bhfeidhm an 7 Iúil 2003. Ní bheidh táillí le híoc mura bhfuil sa taifead nó sna taifid atá i gceist ach faisnéis phearsanta a bhaineann leis an té atá á lorg. Mura n-íoctar an táille, measfar nach ndearnadh an t-iarratas/ an t-achomharc. I gcásanna, áirithe, áfach, ní bhíonn aon táille le híoc nó bíonn táille níos lú i bhfeidhm.

Tá sonraí de na cásanna ina mbíonn táille le híoc, agus den mhéid a bhíonn le híoc, leagtha amach thíos:

Cineál
Iarratais/
A chomhairc
Iarratas
Bunaidh 
Athbhreithniú
Inmheánach
Achomharc
chuig an
OIC
Rochtain ar fhaisnéis phearsanta a bhaineann leis an iarratasóirNíl aon táilleNíl aon táilleNíl aon táille
Leasú ar thaifid (Alt 17 den Acht um Shaoráil Faisnéise)Níl aon táilleNíl aon táilleNíl aon táille
Ráiteas Fáthanna (Alt 18 den Acht um Shaoráil Faisnéise)Níl aon táilleNíl aon táilleNíl aon táille
Achomharc i gcoinne cinneadh le táille a ghearradhNíl aon táilleNíl aon táilleNíl aon táille
Iarratas a mbaineann Alt 28(6) den Acht leisNíl aon táilleNíl aon táilleNíl aon táille
Rochtain ar thaifead neamhphearsanta ag duine nach bhfuil cárta leighis aige/aici€15€75€150
Iarratas ar thaifead neamhphearsanta ag duine a bhfuil cárta leighis aige/aici nó cleithiúnaí de chuid duine a bhfuil cárta leighis aige/aici€10€25€50
Tríú páirtí ag déanamh achomhairc i gcoinne cinneadh ag comhlacht poiblí a c(h)uid faisnéise a scaoileadh ar mhaithe le leas an phobail.--€50

Cuardach agus Aisghabháil

Tharlódh go mbeadh táillí i gceist i gcás cuardach/ aisghabháil agus/nó cóipeáil taifead is cúis le hiarratas saorála faisnéise. De ghnáth ní bheidh táillí i gceist sa chás nach bhfuil sna taifid atá á lorg ach faisnéis phearsanta, ach amháin má bhíonn líon suntasach taifead i gceist.

Ní iarrtar táillí cuardaigh agus aisghabhála/ cóipeála:
sa chás go dtabharfadh scaoileadh na dtaifead is cúis leis an iarratas saorála faisnéise cabhair ar leith d'aon duine nó d'aon ghrúpa atá ag iarraidh saincheist a mbaineann 'Tábhacht Náisiúnta' léi a thuiscint sa chás gur mó an costas a bhaineann leis an táille a bhailiú ná an táille féin


Táillí a Ghearrtar

Sa chás go n-iarrtar na táillí seo, beidh na rátaí seo a leanas i bhfeidhm:

  •  Cuardach & Aisghabháil : €20.95 san uair 
  •  Coipeáil Taifead: 
     - Fótachóip 4c in aghaidh an leathanaigh 
     - Diosca Bog 51c 
     - CD-ROM €10.16 
     - X-gha €6.35

Níl cead ag comhlacht poiblí níos mó am cuardaigh agus aisghabhála a ghearradh ná an méid ama a thógfadh sé teacht ar na taifid agus córas maith comhdúcháin i bhfeidhm. Ní ghearrtar an táille ach le haghaidh ghníomh fisiciúil an chuardaigh.

Más dócha go mbeidh an táille chuardaigh agus aisghabhála níos mó ná  €50.79, ní mór don chomhlacht poiblí éarlais, arb ionann í agus an cúigiú cuid ar a laghad den táille iomlán, a iarraidh. Ba chóir é sin a chur in iúl don té atá ag iarraidh na faisnéise coicís ar a mhéid i ndiaidh dó/di an t-iarratas a dhéanamh, chomh maith le meastachán ar an líon uaireanta a chloig cuardaigh a theastóidh. Ní chuirfidh an comhlacht tús leis an gcuardach go n-íoctar an éarlais.

Is féidir leis an té atá ag iarraidh na faisnéise dul i dteagmháil leis an gcomhlacht chun iarracht a dhéanamh an éarlais a laghdú nó a sheachaint m.sh. an t-iarratas a shainiú d'fhonn an líon taifead is gá a chuardach a ísliú. Má dhiúltaítear an t-iarratas, nó mura ndéantar ach é a pháirtdheonú, aisíocfar an éarlais.

Céard ar féidir leis an té atá ag iarraidh na faisnéise achomharc a dhéanamh ina thaobh?

Is féidir achomharc a dhéanamh i dtaobh na héarlaise a iarrtar agus i dtaobh mhéid na táille deiridh. Ní chuirfear san áireamh, áfach, ach an táille; ní scrúdófar na taifid is cúis leis an iarratas saorála faisnéise sa chás go ndéantar achomharc i dtaobh na héarlaise nó na táille deiridh. 

Is é teideal an iarratais: Táillí Saorála Faisnéise

Is féidir breathnú ar shonraí iomlána an iarratais ar http://hr001:8080/WorkOrder.do?woMode=viewWO&woID=2175
 

 
Jardin, (ola ar chanbhás) - Anne Madden, 1989, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconJardin, (ola ar chanbhás) - Anne Madden, 1989, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?