Conas iarratas a dhéanamh

Iarratais faoin Acht SF

Tá sé de cheart ag gach aon duine faoin Acht um Shaoráil Faisnéise iarratas a dhéanamh ar fhaisnéis a rochtain nach bhfuil fáil ag an bpobal i gcoitinne uirthi. Tá sé de cheart ag gach duine:

  • na taifid a choimeádann an Chomhairle Ealaíon a rochtain
  • Faisnéis phearsanta atá ag an gComhairle Ealaíon a bhaineann leis/léi féin a cheartú i gcás go bhfuil sí neamhiomlán, míchruinn nó míthreorach
  • fáil amach na fáthanna a bhí ag an gComhairle Ealaíon cinneadh a dhéanamh a bhaineann leis/léi féin.
Tá na taifid seo a leanas faoi réim an Achta:

  • gach taifead a bhaineann le faisnéis phearsanta atá ag an gComhairle Ealaíon, is cuma cathain ar ceapadh é
  • gach taifead eile a cruthaíodh ó dháta tosaigh an Achta, 21 Aibreán 1998
  • aon taifead eile atá riachtanach chun taifead reatha a thuiscint
Ní mór don Chomhairle Ealaíon freagra a thabhairt ar iarratas laistigh de 4 seachtaine.


Conas Iarratas a Dhéanamh

Ba chóir iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a sheoladh chuig:

An tAcht um Shaoráil Faisnéise
an Chomhairle Ealaíon
70 Cearnóg Mhuirfean
Baile Átha Cliath.
Teil: 353-1-6180252
Facs: 353-1-6761302
Ríomhphost: foi@artscouncil.ie

Ní mór do na hiarratais a bheith i scríbhinn agusní mór a thabhairt le fios go bhfuil an fhaisnéis á lorg faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. B’fhéidir go n-iarrfar cruthúnas éigin aitheantais más i bhfoirm ríomhphoist a dhéantar an t-iarratas. Ní foláir a thabhairt le fios san iarratas má tá an fhaisnéis á lorg i bhfoirm faoi leith, mar fótachóip nó ar dhiosca ríomhaire, mar shampla.

Tabhair an oiread faisnéise agus is féidir, le do thoil, go mbeidh foireann na Comhairle Ealaíon in ann an taifead a aithint. Beidh áthas ar oifigeach feidhmiúcháin um an Acht um Shaoráil Faisnéise cabhrú leat d’iarratas a ullmhú má tá deacracht agat na taifid faoi leith atá uait a aithint.

 
Head 293, (ola ar chanbás) - Louis le Brocquy, 1971, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconHead 293, (ola ar chanbás) - Louis le Brocquy, 1971, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?