Lucht Féachana na nEalaíon

Lucht Féachana na nEalaíon - tionscadal comhphairtíochta idir an Chomhairle Ealaíon agus Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill

Tá tús á chur le hobair ar 'Lucht Féachana na nEalaíon' (Arts Audiences), tionscadal arna cheapadh agus arna bhainistiú ag an gComhairle Ealaíon agus ag Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill.  Déanann an tionscadal tábhachtach seo iarracht ceisteanna maidir le forbairt an lucht féachana agus a rannpháirtíocht sna healaíona a shoiléiriú agus dul i ngleic leo, agus é ag aithint go bhfuil tábhacht níos mó ná riamh ann d'eagraíochtaí ealaíon rannpháirtíocht leis an lucht féachana agus ioncam uathu a uasmhéadú anois nuair atá airgead gann.

Chun díriú ar an dúshlán seo ar bhealach praiticiúil, is é an prionsabal treorach a bheidh ag an tionscadal ná iarracht a dhéanamh cumas a mhéadú i measc eagraíochtaí chun méaduithe sodhearfa a bhaint amach maidir le rannpháirtíocht.

Chomh maith le bun a chur le smaointeoireacht maidir le 'lucht féachana' dá heagraíochtaí comhpháirteachais, tabharfar faoi obair tionscadail a léiríonn dea-chleachtas maidir le forbairt an lucht féachana, margaíocht agus seirbhís do chustaiméirí. Tiocfaidh críoch leis an gcéim phleanála den tionscadal ag deireadh mhí an Mhárta 09 agus is féidir leat an t-eolas is déanaí maidir le dul chun cinn a fháil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

Glacfaidh RTÉ páirt sa tionscadal mar chomhpháirtithe, le hionchur agus saineolas ar leith ó thaobh taighde faoin lucht féachana agus iad a aimsiú, agus cúnamh luachmhar maidir le conas a chuirtear lucht féachana ar an eolas maidir leis na healaíona.

Is í Una Carmody Stiúrthóir an Tionscadail, agus í bunaithe in Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill -  ucarmody@templebar.ie.

 
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?