Scéim ensembles na n-óg

Tá Scéim Ensembles na nÓg ar cheann de roinnt deiseanna maoinithe arna dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon chun na healaíona in Éirinn a fhorbairt agus chun tacú leo.  Is é príomhchuspóir na duaise seo tacú le grúpaí de dhaoine idir 12 bhliain agus 23 bliana d’aois chun obair uaillmhianach úrnua a chruthú in bhfoirm ealaíne ar bith (m.sh, sorcas, rince, na meáin dhigiteacha, scannán, ceol, téatar, litríocht, na físealaíona, nó comhcheangal ar bith eatarthu seo).

Ghlac daoine óga ó ensembles ar bronnadh maoiniú orthu in 2011 trí Scéim Ensembles na nÓg de chuid na Comhairle Ealaíon páirt i dtaispeántas agus imeacht líonraithe ar an 31 Márta 2012. Bhí Branching Out, a d’eagraigh tionscadal a fuair tacaíocht faoin scéim, ina óstach ar an imeacht seo sa Factory Performance Space i Sligeach i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon.

 
Scéim ensembles na n-óg - 2010

Tá na cinntí maoinithe do Scéim Ensembles na nÓg 2010 fógartha ag an gComhairle Ealaíon. Tá maoiniú tairgthe do 22 ensemble ar fiú €180,091 é. Bhí 49 iarratas incháilithe agus méid iomlán de €415,730 uathu.

Chun breathnú ar na healaíontóirí agus ar na heagraíochtaí a fhaigheann maoiniú - téigh le do thoil chuig bunachar sonraí na gcinntí ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon: roghnaigh 'Scéim Ensembles na nÓg ' ón roghchlár 'Ciste'; roghnaigh an bhliain '2010' agus cliceáil ar ‘Cuardach’.

Ar ais go barr >>
Ensembles na n-óg - maoiniú ioncaim

Tá ensembles na n-óg a bhfuil cuntas teiste cruthaithe acu i dteideal cur isteach ar mhaoiniú trí cheann de shraitheanna ioncaim seo a leanas na Comhairle Ealaíon:

. Deontas le haghaidh clár bliantúil
. Maoiniú bliantúil

Is é an dáta deiridh i gcomhair iarratais ar Dheontais le haghaidh Clár Bliantúil nó Maoiniú Bliantúil ná an 2 Nollaig 2010; osclaítear an próiseas iarratais ar líne an 1 Samhain 2010.  Tabhair faoi deara go bhfuil an dá sraith maoinithe an-iomaíoch agus mar thoradh ar an mbrú atá ar acmhainní na Comhairle Ealaíon faoi láthair, ní féidir ach líon teoranta dámhachtana a thabhairt.  Cé go bhfuil ensembles na n-óg i dteideal iarratais a dhéanamh, tá na sraitheanna ioncaim seo oscailte do réimse leathan eagraíochtaí, agus níl siad dírithe go sainiúil ar ensembles na n-óg.  Tabhair faoi deara freisin, má tá tú ag fáil dámhachtain trí Scéim Ensembles na nÓg in 2010, ní féidir iarratas a dhéanamh ar Dheontas le haghaidh Clár Bliantúil nó Maoiniú Bliantúil ach amháin le haghaidh gníomhaíochtaí nach bhfuil maoinithe cheana féin faoin scéim YES. 

Ar ais go barr >>
Scéim Ensembles na nÓg 2009 - ceardlann agus sárthaispeántas
Young Ensembles Scheme Workshop 2009

Sárthaispeántas Scéim Ensembles na nÓg 2009 (Grianghraf: Paddy Hough)

In Eanáir 2010, reáchtáladh imeacht chun grúpaí déanta scannán, damhsa, téatair, agus físealaíon don ógra, ar dámhadh maoiniú orthu faoi Scéim Ensembles na nÓg an bhliain roimhe sin, a thabhairt le chéile ar mhaithe lena gcuid taithí agus le samplaí de na saothair a chruthaigh siad a roinnt.   Rinne Exchange Dublin, ceann de na grúpaí ar dámhadh maoiniú orthu tríd an scéim, an t-imeacht a éascú agus a thaifeadadh.    Féach ar fhíseán gearr ón imeacht sin. 

Is féidir leat féachaint ar fhaisnéis ó bhlianta roimhe sin ar leathanach cartlainne Ensembles na nÓg.

Ar ais go barr >>
Workshop
arrow bullet icon

Evaluation Workshop (Photo: Pheenish Productions)

Aimsigh uirlis mhaoinithe