Ailtireacht

Is foirm ealaíne atá san ailtireacht a dtagaimid trasna uirthi gach lá. Tá foirgnimh deartha ag ailtirí timpeall orainn in ár gcathracha, ár mbailte agus agus fiú amuigh faoin tuath. Cónaímid agus oibrímid ina measc. Tá sé de chumas ag foirgnimh den scoth cuimhní agus mothúcháin maidir lenár ré agus an áit ina bhfuilimid a mhúscailt agus a chinntiú go bhfuil an ailtireacht ábhartha agus tábhacht leanúnach aici dár sochaí agus dár gcultúr comhaimseartha.

Ní dhéanfar coimisiúnú ar ailtireacht spreagúil chomhaimseartha, áfach, gan pobal atá ábalta na caighdeáin is airde a éileamh agus agus léirthuiscint acu orthu. Má táimid chun ailtireacht fónta a chruthú, ní mór a luach aeistéitiúil agus ealaíonta a léiriú agus a chur chun cinn go seasta ag leibhéal náisiúnta.

Tá an Chomhairle Ealaíon ag déanamh ceannródaíochta maidir le thacaíocht a thabhairt don ailtireacht mar fhoirm ealaíne. Tá seasamh an-mhaith aici chun glao a dhéanamh ar bhuan-ionad i gcomhair na hailtireachta agus chun oibriú i gcomhar le dreamanna eile chun a chinntiú go gcuirtear an t-ionad seo ar fáil. Cuirfidh an áis náisiúnta seo ar chumas daoine dul i dteagmháil le healaín na hailtireachta ar bhealach níos iomláine, trí chlár taispeántais, for-rochtana agus díospóireachta.

 
Bean ag tógáil grianghraif d'fhoirgneamh na Roinne Airgeadais
arrow bullet icon

Cuairteoirí Open House Bhaile Átha Cliath ag an Roinn Airgeadais, Grafton Architects, 2009 (Grianghraf: Alice Clancy).

Aimsigh uirlis mhaoinithe