Na healaíona rannpháirteachais

Tuigeann an Chomhairle Ealaíon go bhfuil réimse leathan cleachtas i gceist i gcás na n-ealaíon rannpháirteachais ina n-oibríonn daoine i gcomhar le healaíontóirí oilte chun ealaíona a chruthú nó a bhreithmheas. Is í príomhaidhm na hoibre seo ná daoine agus pobail chruthaitheacha a fhorbairt. Is cuid lárnach í seo de chuspóir na Comhairle Ealaíon maidir le gach foirm, scéim agus clár ealaíon.

Is é an cuspóir atá ag an gComhairle Ealaíon sa réimse seo ná a chinntiú go rachaidh chomhpháirtithe agus rannpháirtithe i dteagmháil le healaíona d'ardchaighdeán, is go mbeidh tionchar leanúnach aige sin ar uaillmhian, scileanna agus beartas ealaíonta. Déanaimid é seo trí thacaíocht a thabhairt do córas tacaíochtaí agus próisis dea-chleachtais bunaithe ar freagracht. Chun ár dtionchar a thomhas, féachaimid ar fhorbairt ealaíonta daoine maidir le dul chun cinn atá déanta acu ag aithint gur féidir le torthaí a bheith fíneálta, nach féidir próiseas agus táirge a dheighilt óna chéile, agus gur féidir sárfheabhas a bhaint amach gan táirge a chruthú atá ar fheabhas ó thaobh áille de. Tacaímid le caidreamh cómhalartach ina bhfuil an pobal ealaíon ag saibhriú an phobail agus an pobal ag saibhriú daothair an phobail ealaíne.

 
Cultural Diversity Arts and Health Arts and Disability Arts and Older People Amateur and Voluntary Arts Arts and Communities Arts Participation chart
Fear i mbun líníochta
arrow bullet icon

Tom Reilly a ghlac páirt i gclár Meantóireachta agus Líonraithe d’Ealaíontóirí a reáchtáil oifig ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2004 (Grianghraf: Conor McKeown).

Aimsigh uirlis mhaoinithe