Rince

Tá réimse cleachtais taibhléirithe ag an rince in Éirinn. Tá ealaíontóirí i séanraí bhailé clasaiceach, rince comhaimseartha, rince amharclainne agus an rince traidisiúnta le déanaí, ag glacadh páirte i dtaiscéaladh comhaimseartha maidir le próisis agus taibhléirithe. Tá an t-ádh ar Éirinn go bhfuil córagraifeadóirí cumasacha againn atá ag forbairt foclóirí láidre a bhfuil éagsúlacht ag baint leo, agus atá ag léiriú cuid de na saothair is nuálaíche in amharclannaíocht an lae inniu. Tá láidriú sheasamh na foirme ealaíne seo ina léiriú soiléir ar an obair a rinne ealaíontóirí agus oideachasóirí tiomanta leis na scórtha blianta anuas. Tá rince clúdaithe mar fhoirm ealaíne ainmnithe in Acht Ealaíon 2003. Tagann an t-aitheantas seo den fhoirm ealaíne ag an am céanna le hincháilitheacht chóragraifeadóirí i gcomhair bheith ina mball d'Aosdána, agus le forbairtí suntasacha ar spásanna rince tiomanta.

Is í an Chomhairle Ealaíon an t-aon fhoinse shuntasach maoinithe atá ann don rince sa tír seo, agus tá ról riachtanach againn ag cabhrú le forbairt ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn agus in abhcóideacht na foirme ealaíne seo.

 
Cailín ag Rince ag Féile Ealaíon Imagine Phort Láirge
arrow bullet icon

Féile Imagine Arts Phort Láirge, damhsóirí ó WYD-Moves ag glacadh páirte i Youth Dance Celebration (Grianghraf:  Michael Brown).  

Aimsigh uirlis mhaoinithe