Tacaíocht airgeadais

Content to go here.

 
AinmSpriocdhátaUasmhéid Bronnta €Cur síos
Dámhachtain taistil & oiliúnaLeanúnach8000Tá trí shraith sa dámhachtain seo: Taisteal agus Oiliúint Amach chun tacú le daoine ar mian leo leas a bhaint as deiseanna oiliúna agus as deiseanna eile forbartha gairmiúla thar lear; Taisteal agus Oiliúint Isteach chun tacú le daoine nó le heagraíochtaí ar mian leo cuireadh a thabhairt do speisialtóirí ó thar lear chun oiliúint nó meantóireacht ardleibhéil a dhéanamh; agus an Dámhachtain Taistil um Eoraip Chruthaitheach (fochlár Cultúir) a thugann tacaíocht d’eagraíochtaí ealaíon atá ag beartú iarratais a dhéanamh chuig an gclár, an Eoraip Chruthaitheach.
An Dámhachtain do Léiriúchán CeoldrámaSpriocdháta thartGan teorainnIs éard atá i gceist leis an dámhachtain ná tacaíocht a thabhairt chun léiriúcháin ceoldráma a dhéanamh agus a léiriú le linn 2014, ag teacht le beartas foilsithe na Comhairle Ealaíon le haghaidh ceoldráma
An Dámhachtain do Léiriúchán Ceoldráma - DUPSpriocdháta thart80000Is éard atá i gceist leis an dámhachtain ná tacaíocht a thabhairt chun léiriúcháin ceoldráma a dhéanamh agus a léiriú le linn 2014, ag teacht le beartas foilsithe na Comhairle Ealaíon le haghaidh ceoldráma
An scéim taifeadta ceoilSpriocdháta thartGan teorainn 
Circus bursary awardSpriocdháta thart12000 
Comhaltacht Location oneSpriocdháta thart22500Cuireann an Chomhairle Ealaíon Comhaltacht ar fáil dealaíontóir amháin chun cur ar a c(h)umas dó/di páirt a ghlacadh sa chlár cónaitheachta idirnáisiúnta ag Location One go ceann 5 mí, chun a c(h)leachtas a fhorbairt agus chun saothar nua a chruthú.
Dámhachtain sparánachta ceoldrámaíochtaSpriocdháta thart15000 
Eagraíochtaí Maoinithe RialtaSpriocdháta thartGan teorainnD’fhéadfadh iarratasóirí do Dheontas le haghaidh Chláir Bhliantúil ranníoc a iarradh do chostais fheidhmithe is chlárúcháin ealaíonta. Níl an clár maoinithe se ar oscailt d’iarratais ghinearálta. A mhalairt, tabharfaidh an Chomhairle Ealaíon cuireadh d’eagraíochtaí le bheith rannpháirteach ar bhonn chritéar foilsithe.
Maoiniú bliantúilSpriocdháta thartGan teorainnD’fhéádfadh iarratasóirí do Mhaoiniú Bliantúil ranníoc a iarradh do chostais fheidhmithe is chlárúcháin ealaíonta.
Opera production award 2013 (round 2)Spriocdháta thart360000The award is intended to support the making and presentation of opera productions during 2013, in line with the Arts Councils published policy for opera
RAISESpriocdháta thart30000 
Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla an AESpriocdháta thartGan teorainnLe haghaidh gníomhaíochtaí agus imeachtaí tionscadail a bheidh ar bun idir 1 Eanáir 2013 agus 30 Meitheamh 2013 agus an dá dháta sin san áireamh. Chun Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a chomóradh, tá sé i gceist go gcabhródh an eisiúint speisialta seo den Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla agus Ealaín na Gaeltachta chun tionscadail ealaíon comhpháirteach nuálach a fhorbairt nó a chur ar bun i gcomhar le heagraíochtaí ealaíon eile laistigh dá gceantair nó dá réigiúin, agus le comhpháirtithe in áiteanna eile san Eoraip.
Scéim Ensembles na n ÓgSpriocdháta thart10000Tá Scéim Ensemble na nÓg ar cheann de roinnt deiseanna cistithe arna dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon chun na healaíona in Éirinn a fhorbairt agus chun tacú leo. Eascraíonn sí ó thiomantas na Comhairle Ealaíon, mar a léirítear sa Chomhpháirtíocht ar son na nEalaíon, chun deiseanna níos fearr a chruthú do dhaoine óga chun blaiseadh de na healaíona agus chun clár nua a chur i bhfeidhm chun tacú le ensembles na n-óg agus le heagraíochtaí acmhainne náisiúnta um ealaíon don óige.
Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaíSpriocdháta thart20000Thug an Chomhairle Ealaíon scéim nua isteach chun tacú le féilte agus imeachtaí. Beidh Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí cosúil leis an scéim roimhe seo agus féadfaidh féilte ildisciplíneacha agus féilte foirm ealaíne aonair cur isteach air. Is é atá i gceist le himeachtaí ná tionscadail aon ócáide nó cláir a bheidh ar siúl thar roinnt míonna.
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid naSpriocdháta thart10000