Féilte agus imeachtaí

Is ionstraimí an-fheiceálach, dinimiciúla agus éifeachtacha iad féilte ealaíon i bhforbairt bhonneagair ealaíon, lena n-áirítear saibhreas an tiomantais dheonaigh áitiúil. Tá leithead agus scóip na n-imeachtaí seo le feiceáil i bhfás na hearnála le deich mbliana anuas.

Tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le 56 féile nó imeacht trí mhaoiniú ioncaim reatha agus le 114 eile faoi scéim na bhféilte beaga a tugadh isteach i 2004. Tá stair aitheanta ag cuid de na féilte seo, cruthaíodh cuid acu chun bearna a líonadh, agus tá go leor eile fós ina dtús.

Tá an-tábhacht ag baint lenár dtacaíocht d'fhéilte mar go gcabhraíonn sé chun comhthéacs a chruthú i gcomhair dul i mbaol ealaíonta, agus spreagann sé forbairt luchtanna nua éagsúla féachana. Is minic a bhíonn comhoibriú dearfach seasmhach le compháirtithe éagsúla mar thoradh ar thacaíocht den chineál seo. Tá trí chineál féile agus imeacht ann: féilte a bhaineann le foirm ealaíne ar leith; féilte ealaíon ildisciplíneacha (MDA) agus féilte atá ag teacht chun cinn (cinn bheaga).

 
Paráid Macnas ag Féile Ealaíon na Gaillimhe 2010
arrow bullet icon

Paráid Macnas ag Féile Ealaíon na Gaillimhe 2010 (Grianghraf: Colm Hogan).

Aimsigh uirlis mhaoinithe