Hungry Tea

Cur síos

Tionscadal dhá bhliain sna healaíona rannpháirteachais a bhí in Hungry Tea, ar chuir Féile Lársamhraidh Chorcaí tús leis.  Ba é Mark Storor ó Creative Connections a cheap agus a stiúir é. D’oibrigh Mark le grúpa idirchultúrtha ban i gCorcaigh i rith 2012 trí shraith ceardlann agus cleachtaí. D'fhorbair siad an tionscadal le chéile mar shraith taibhithe poiblí a bhí sonrach do láithreáin áirithe agus cuireadh i láthair iad ag Féile Lársamhraidh Chorcaí.

Rinne an grúpa spás téatair de theach beag sraithe lár na cathrach sa Linn Dubh i gCorcaigh, agus bhí fáilte roimh lucht féachana ann saor in aisce i rith an lae. Rinneadh taibheoirí de na mná, le cuid acu ag dul i ngleic leis an lucht féachana agus cuid acu ar chuma thaibhsiúil ag gluaiseacht timpeall an tí. Bhí suiteáil uathúil i ngach ceann de na seomraí.

Hungry Tea Installation, 2012. Eadaoin Berkeley. Photographer: Marcin Lewandowski

'Tá Hungry Tea draíochtach, agus uaireanta uaigneach, agus cuireann sé iallach ort machnamh a dhéanamh ar an méid a tharlaíonn taobh thiar de dhoirse dúnta. Go leor, is cosúil.'  - Irish Examiner

Hungry Tea Installation, 2012. Cathy Mavinga. Photographer: Marcin Lewandowski


'Is saothar spéisiúil atá ann a spreagann machnamh, agus bíonn sé míchompordach ó am go ham, agus cineál suaimhneach amanna eile. Is léir gur spreag Storor na mná chun iad féin a chur in iúl ar an mbealach is nádúrtha leo, agus cé nach gá go nochtar na sraitheanna téacs agus fo-théacs i ngach cuid den teach, is léir gur chuir na mná an-chuid oibre isteach ann chun an méid seo a bhaint amach.' - Irish Theatre Magazine

Hungry Tea Installation, 2012. Front of House at Night, Mella Magee.Photographer: Marcin Lewandowski


'Labhair mé le daoine faoi mo scéal agus mar sin is dul chun cinn iontach a bhí ann agus rud an-dearfach.'

'Bhí sé iontach seilbh a ghlacadh ar theach mar sin, agus ceapaim gur chabhraigh sé linn ardleibhéal taibhithe a bhaint amach.'

Tuilleadh eolais

Déan teagmháil le: Tom Creed, Léiritheoir nó Kath Gorman, Léiritheoir Cúnta

 
Tuilleadh eolais: Ealaíontóir(í), Rannpháirtithe, Comhpháirtithe agus Maoinitheoirí

Foirm Ealaíne

Téatar agus na físealaíona - an ealaín bheo

Cleachtas ealaíon

Rannpháirtíocht sna hEalaíona - Na hEalaíona agus Éagsúlacht Chultúrtha

Ealaíontóir(í)

Mark Storer, le cabhair ó Áine Crowley agus Carolyn Collier

Rannpháirtithe

Eadaoin Berkeley, Rachel O'Leary, Ruth McLaughlin, Elaine Archer, Mella Magee, Tatiana Dima, Josephine Taylor, Delene Rees, Cathy Mavinga, Neran Al  Shaikly, Kuinba Nare Sungu, Shamso Abuukar Abdugadir agus Jennifer Williams.

Comhpháirtithe

  • Féile Lársamhraidh Chorcaí
  • Mayfield Arts
  • Irish Immigrant Support Centre

Maoinitheoirí

I dteannta le dámhachtain Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon, atá á bainistiú ag CREATE, fuair an tionscadal seo maoiniú ón gCoimisiún Eorpach faoin gCiste Eorpach Lánpháirtíochta agus bhí tacaíocht á cur ar fáil ag an Oifig um Imeascadh Imirceach sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus ag Pobal.


Aimsigh uirlis mhaoinithe