Na healaíona idirnáisiúnta

Cuireann an Chomhairle Ealaíon an comhar cultúrtha san Eoraip ar aghaidh ar mhaithe le healaíontóirí agus d'fhonn luach a chur lenár n-infheistíocht i rannpháirteachas, rochtain agus forbairt na n-ealaíon. Leanann ár mbeartas i dtaca le comhar cultúrtha san Eoraip dár mbeartas i dtaca leis na hEalaíona Idirnáisiúnta, a thacaíonn le soghluaisteacht ealaíontóirí, le líonrú, le heolas agus saothair ealaíne a chur i gcúrsaíocht. Forbraíodh teicníochtaí, ábhair, uirlisí, seánraí agus oibreacha nua, mar aon le caidrimh nua ealaíne, de thoradh ghluaiseacht sin na ndaoine agus de bharr na saothar ealaíne a aistríodh.

Ó 1998 i leith, tá Pointe Teagmhála Cultúrtha na hEorpa (CCP) á fheidhmiú againn. Tá a leithéid de Phointí Teagmhála i mbreis agus 30 tír eile san Eoraip a sholáthraíonn comhairle neodrach mar aon le heolas agus tacaíocht theicniúil do gach duine ar spéis leis maoiniú a fháil ón AE chun críche cultúrtha, agus dóibh siúd ar spéis leo oibriú san Eoraip agus níos faide i gcéin. De bharr na seirbhísí fiosrúchán agus seimineár a sholáthraíonn an Pointe Teagmhála Cultúrtha, cuirtear an Chomhairle Ealaíon i dteagmháil le raon leathan ealaíontóirí, oibrithe cultúrtha gairmiúla agus saoránaigh agus léiríodh an fonn a bhíonn orthu saothrú i gcomhar le comhghleacaithe i dtíortha thar sáile.

 
Study for a Painting for Fini Straubinger, (Dúch agus péintéics) - Ciaran Lennon, 1995, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet icon

Study for a Painting for Fini Straubinger, (dúch agus péintéics) - Ciaran Lennon, 1995, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.

Aimsigh uirlis mhaoinithe