Réamhrá

Tá ról na Comhairle Ealaíon sa scannán leithleach agus lárnach i soláthar bonneagair náisiúnta do chultúr an scannáin in Éirinn.  Ta an fócas ar thacaíocht d’ealaíontóirí scannáin agus ar sholáthar is ar fhorbairt luchtanna féachana do chineama cultúrtha.  Roinnimid an dualgas atá orainn i gcomhar le Bord Scannán na hÉireann le polasaí poiblí agus le tacaíocht a n-oibríonn chun tionscal scannán na hÉireann a fhorbairt.

Soláthraíonn an Chomhairle Ealaíon tacaíocht don ealaíontóir scannáin trí mhaoiniú do réimse leathan eagraíochtaí, ag tabhairt eagraíochtaí acmhainne scannáin agus féilte san áireamh, agus trínár scéimeanna dámhachtana is scannáin.  Tá sé i gceist ag ár ndámhachtainí le deis a sholáthar d’ealaíontóirí chun saothar a dhéanamh ar bhonn turgnamhúil, fad is atá scéimeanna scannáin s’againne ann ar mhaithe le saothar ardchruthaitheach a dhéanamh do chraolachán tiomanta nó do thaispeántas féile.

Soláthraíonn agus forbraíonn an Chomhairle Ealaíon luchtanna féachana do chineama cultúrtha ar bhonn náisiúnta trí mhaoiniú ar raon eagraíochtaí clárúcháin scannán.  Tacaímid le soláthróirí chineama cultúrtha ag oiriúint do thimpeallacht chineama a mbíonn ag athrú, agus ag obair chun acmhainn laistigh den earnáil a fhorbairt trínár dtionscnamh le Arts Audiences.  I bpáirtnéireachtaí straitéiseacha le Bord Scannán na hÉireannn agus leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, tá maoiniú caipitil soláthraithe againn freisin d’fhorbairt chineama na ealaíne tigh i mBaile Átha Cliath agus i nGaillimh, chomh maith le suiteáil fhearas teilgin digití i scáileáin phictiúrlainne ar fud na tíre.

 
Painting Nov. '98 (oil & charcoal on canvas) - Billy Foley,1998, Arts Council Virtual Gallery.
arrow bullet icon

Painting Nov. '98 (oil & charcoal on canvas) - Billy Foley, 1998, Arts Council Virtual Gallery.

Aimsigh uirlis mhaoinithe