Réamhrá

Tá an litríocht ina dlúthchuid de shaol mhuintir na hÉireann: tá leabhair, scéalta, teanga agus léitheoireacht ríthábhachtach dár gcultúr agus dár sochaí. Cuireann scríbhneoirí comhaimseartha leis an gcáil atá ar Éirinn go hidirnáisiúnta i gcúrsaí litríochta. Baineann na scríbhneoirí seo ardmholadh amach, bronntar duaiseanna móra liteartha orthu agus bíonn lucht léitheoireachta mór acu ar fud an domhain. Bíodh is go dtiocfaidh athruithe eile ar an gcaoi a ndéanaimid teagmháil leis an litríocht, fanfaidh an scríbhneoir agus an léitheoir ag croílár na foirme ealaíne seo.


Faoi shainchúram na Comhairle Ealaíon i leith na litríochta, áirítear filíocht, ficsean, ficsean gearr, litríocht do leanaí, scríbhneoireacht chriticiúil agus roinnt cineálacha neamhfhicsin chruthaithigh ar ardchaighdeán. Tá tacaíochtaí na Comhairle Ealaíon le haghaidh scríbhneoirí aonair deartha d’fhonn an timpeallacht is fearr agus is féidir a chruthú do scríbhneoirí chun an saothar is fearr atá acu a chumadh. Trí thacaíocht dhíreach agus trí chomhpháirtíochtaí le leabharlanna agus le daoine agus grúpaí eile, bíonn an Chomhairle Ealaíon ag obair chun deiseanna a thabhairt do dhaoine ar fud na tíre dul i dteagmháil leis an scríbhneoireacht ó Éirinn agus ó thíortha eile. Téann tionscal idirnáisiúnta na foilsitheoireachta tráchtála chun tairbhe do roinnt scríbhneoirí bunaithe Éireannacha, agus dá bhrí sin bíonn tacaíocht na Comhairle Ealaíon ag díriú ar fhoilsitheoirí liteartha dúchasacha agus neamhspleácha a chuireann ardán ar fáil do scríbhneoirí nua agus do scéalta nua a bhaineann go sainiúil le hÉirinn.

 
Aimsigh uirlis mhaoinithe