Litríocht

Sa doiciméad forbhreathnaithe straitéisigh Forbairt na nEalaíon in Éirinn 2011-2013 Developing the Arts in Ireland: Arts Council Strategic Overview 2011-2013, leagtar amach an comhthéacs níos leithne maidir le tacaíocht na Comhairle Ealaíon i leith na litríochta in 2011-2013. Sa doiciméad seo, tugann an Chomhairle Ealaíon breac-chuntas ar a cuid oibre agus leagtar amach na príomhphrionsabail straitéiseacha a úsáidfidh an Chomhairle le linn di cinntí maoinithe agus cinntí eile a dhéanamh sna blianta amach romhainn.

 
Seamus Heaney ag síniú Many Mansions
arrow bullet icon

Seamus Heaney ag síniú Many Mansions, foilseachán ó Iontaobhas Chathaoir Filíochta na hÉireann agus Stoney Road Press, 2009 (Grianghraf: Maxwell Photography). 

Aimsigh uirlis mhaoinithe