Na healaíona áitiúla

Is minic gur ag leibhéal áitiúil a bhlaiseann daoine de na healaíona an chéad uair agus bíonn an taithí áitiúil sin thar a bheith tábhachtach. Méadaíonn sí ábharthacht, láithreacht agus déine na taithí ealaíne. Tá earnáil na n-ealaíon áitiúil comhdhéanta de ghníomhaireachtaí atá freagrach as an soláthar le haghaidh na n-ealaíon áitiúil, d'ealaíontóirí a oibríonn go háitiúil agus ar spéis leo an timpeallacht áitiúil.

Is é an príomhchuspóir atá ag an gComhairle Ealaíon ná éascú a dhéanamh ar an léiriú ealaíonta atá ag ceantar. Chuige sin, saothraímid chun cumas na ngníomhaireachtaí forbartha áitiúla a mhéadú le go mbeidh siad in ann tacú leis na healaíona agus cabhrú le healaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíne le deontais agus le foinsí tacaíochta eile a chuireann cur le saibhriú ealaíonta an tsaoil áitiúil. Déantar sin, den chuid is mó, trí chomhpháirtíochtaí fadtéarmacha a fhorbairt, go háirithe leis na húdaráis áitiúla.

De réir mar a ghlacann na gníomhaireachtaí náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla tuilleadh freagrachta acu féin as cothú na n-ealaíon, tá athrú tagtha ar ár ról féin. Ní orainne atá an príomhchúram níos mó, ach muid ag feidhmiú mar chomhpháirtí straitéiseach maidir le beartais agus cleachtais ealaíon a fhorbairt agus a chur chun cinn d'fhonn taithí ardchaighdeáin ar na healaíona a chur ar fáil.

 
Bean ag rince
arrow bullet icon

Scoil Samhraidh Rince Chill Dara 2009 (Grianghraf: Patrick Redmond).

Aimsigh uirlis mhaoinithe