Nuacht

 
Tionól Fidléirí an Atlantaigh Thuaidh

Tá Tionól Fidléirí an Atlantaigh Thuaidh, a tugadh ar ais in 2012, tar éis maoiniú a fháil faoin Dámhachtain do Thionscadal sna hEalaíona Traidisiúnta. Tá sé mar aidhm ag an dámhachtain seo cuidiú le heagraíochtaí agus le healaíontóirí aonair tionscadail uaillmhianacha, ar mhórscála, a rachaidh chun tairbhe earnáil na n-ealaíon traidisiúnta a chur i gcrích.

Beidh Tionól Fidléirí an Atlantaigh Thuaidh ar siúl in Éirinn den chéad uair ón 27 Meitheamh go dtí an 1 Iúil, 2012. Reáchtáladh an tionól i gCeanada, sna Stáit Aontaithe, in Inse Shealtainn, Albain agus i gCríoch Lochlann sna blianta roimhe seo. Déanann Tionól Fidléirí an Atlantaigh Thuaidh ceiliúradh ar na traidisiúin shaibhre fidléireachta agus damhsa atá ar imeall an Atlantaigh agus ar an gcomhoidhreacht chultúrtha atá acu go léir.

Is féidir clár iomlán na n-imeachtaí a fháil ag www.nafco2012.com


Aimsigh uirlis mhaoinithe