Nuacht

 
Tascaíonn an Chomhairle Ealaíon leis an scannán The Missing Scarf atá roghnaithe ar liosta fada an Academy Award.

Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon an déantúsóir scannáin Eoin Duffy ar roghnú an scannán s’aige The Missing Scarf bheith curtha ar an liosta fada don Ghearrscannán Beoite is Fearr de chuid an Academy Award i gcomhar 2014.

Déanta faoi scéim bheochana de chuid Frameworks, bhí The Missing Scarf stiúrtha ag Eoin Duffy agus léirithe ag Jamie Hogan do Belly Creative.  Scéal dubhghrinn is ea The Missing Scarf a fhiosraíonn gnathuamhna an t-saoil: uamhan na hanaithnide, na teipe, na diúlaithe agus faoi dheireadh an bháis. Tá sé ársaithe ag  George Takei ó Star Trek's.

Scéim comhpháirtíochta leis an gComhairle Ealaíon, Bord Scannán na hÉireann agus RTÉ is ea Frameworks agus tacaíocht aici ó Údarás Craolacháin na hÉireann. Tacaíonn sé le déanamh gearrscannán beoite agus tá rath leis i spreagadh  saothar nua athbhríoch spreagthach ó bheochantóirí Éireannacha.

Fógrófar na cúigear ainmnithigh dheireannacha do Ghearrscannán Beoite de chuid an Oscar ar an 16ú lá de mhí Eanair, 2014, le searmanas a bheidh ar siúl ar an 2ú lá de mhí Mhárta, 2014.


Seisiún eolais do sholáthróirí chineama cultúrtha

08/08/2013

Déanfaidh an Chomhairle Ealaíon agus Arts Audiences óstáil ar chéad seisiún eolais s’acu do sholáthróirí cineama cultúrtha ag Seisiún Féachana bhliantúil de Access Cinema san Ionad Ealaíon Dhún Másc i bPort Laoise ó 2:30-4.30pm Dé hAoine, 27 Meán Fómhair.  Tabharfaidh an comhairleoir cineama Ron Inglis léiriú ar New Directions in Growing Audiences for Cultural Cinema agus tiocfaidh plé painéil i ndiaidh seo. 

Beidh tuilleadh sonraí le fáil i mí Mheán Fómhair.


Réamhfhógra - Soláthar ar Chomhairleoir Scannáin

08/08/2013

Ba mhain leis an gComhairle Ealaíon soláthar ar sheirbhísí Chomhairleoir Scannáin chun freastal ar riachtanais na heagraíochta ó sheasamh cailíochta agus ó sheasamh thabhairt na seirbhíse.  Beidh an forthairgeoir a éiríonn leo bheith mar dhuine gairmiúil le taithí agus saineolas sna scannáin a mbeadh dualgas orthu obair le foireann na Comhairle Ealaíon trí chabhrú i mbreithmheas agus i measúnú ar iarratais mhaoinithe agus le heolas criticiúil a sholáthar ar shaothar ealaíonta.
 
Tá an t-iarratas don chonradh seo le cur isteach trí fhorthairiscint phoiblí amháin agus é le bheith tairiscinte faoi Dé Luain, 2 Meán Fómhair tríd an suíomh gréasáin sholáthartha eTenders: www.etenders.gov.ie.  

Ba cheart go mbeadh na moltaí go léir curtha isteach faoi Déardaoin, 26 Méan Fómhair 2013. 

Aon cheisteanna maidir leis an gconradh seo, ba cheart iad a dhíriú mar atá leagtha amach san fhógra forthairisceana agus gan iad a dhíriú chuig an gComhairle Ealaíon.


Scannáin i mí Feabhra

Beidh Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson (JDIFF) ar siúl ó 14 go 24 Feabhra. Tugann an Chomhairle Ealaíon tacaíocht d’Fhéile Scannán JDIFF. Is í sin an fhéile scannán is mó sa tír. Cuirtear rogha de na scannáin is fearr, idir scannáin idirnáisiúnta agus scannáin Éireannacha, os comhair an lucht féachana i mBaile Átha Cliath lena linn. Beidh deis ag an lucht féachana ar feadh breis agus deich lá agus deich n-oíche, féachaint ar réimse scannán éagsúil, bualadh le daoine a fuair cuireadh chun na féile, agus páirt a ghlacadh i seisiúin Ceisteanna agus Freagraí, i gceardlanna agus i ndíospóireachtaí. Is féidir clár na féile mar aon le ticéid le haghaidh na scannán agus na n-imeachtaí go léir a fháil ó www.jdiff.com.

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon go bhfuil baint aici le roinnt scannán a thaispeánfar ag an JDIFF. Taispeánfar trí scannán den chéad uair riamh a rinneadh faoi scéim Reel Art na Comhairle Ealaíon a thugann tacaíocht d'ealaíontóirí scannán cláir faisnéise an-chruthaitheach a dhéanamh ar théama ealaíne. Tá an scéim á feidhmiú i gcomhpháirtíocht le Filmbase agus leis an JDIFF agus tugann gach ceann de scannáin na bliana seo ar thuras muid trí réimse an-éagsúil a spreagfaidh go leor smaointe:

Natan - Dé hAoine, 15 Feabhra ag 18:10 - san IFI

Ina scannán Natan, déanann Paul Duane agus David Cairns athscrúdú agus athshlánú ar Bernard Natan a bhí ina cheannródaí ar cineama na Fraince go luath sa 20ú céad.

Broken song  - Dé Máirt, 19 Feabhra ag 18:10 - san IFI

Tugann scannán Claire Dix  Broken Song léargas uathúil dúinn ar shaol Git, Costello agus Willa Lee - triúr filí sráide, ealaíontóirí hip hap agus cumadóirí amhrán ó Bhaile Átha Cliath Thuaidh.

Blood Rising  - Dé Domhnaigh, 24 Feabhra ag 19:30 - san Savoy

Sa scannán Blood Rising, leanann Mark McLoughlin an t-ealaíontóir Brian Maguire agus é ag obair le teaghlaigh na mban a maraíodh in Juarez, Meicsiceo chun portráidí a chruthú de na mná atá ar iarraidh.

Lena chois sin taispeánfar saothar James Kelly Fionnuala: Puipeád Beag ar Thuras Mór / Fionnuala: Small Puppet on a Big Journey den chéad uair ag an bhféile. Leanann an scannán faisnéise seo an puipéad Fionnuala, de chuid Chompántas puipéad Branar, agus í ar a turas chun na Gearmáine le páirt a ghlacadh i léiriú de Chlann Lir. Rinneadh an scannán seo faoi scéim comhpháirtíochta na Comhairle Ealaíon agus TG4 Splanc! a thacaíonn le cláir chruthaitheacha ealaíon a dhéanamh le craoladh ar TG4.

Fionnuala: Puipéad Beag ar Thuras Mór - Dé Sathairn, 23 Feabhra ag 13:00 - i Cineworld

Beidh na gearrscannáin seo a leanas a fuair tacaíocht ón gComhairle Ealaíon á dtaispeáint  Dé Céadaoin, 20 Feabhra ag 18:10 sa Light House:

  • The Girl with the Mechanical Maiden - Andrew Legge (a rinneadh le maoiniú Tionscadail)
  • Irish Folk Furniture - Tony Donoghue (a rinneadh faoin scéim bheochana Frameworks. Comhpháirtíocht is ea é sin idir an Chomhairle Ealaíon, Bord Scannán na hÉireann, & RTÉ)
  •  Fear of Flying - Conor Finnegan (a rinneadh faoin scéim bheochana Frameworks. Comhpháirtíocht is ea é sin idir an Chomhairle Ealaíon, Bord Scannán na hÉireann, & RTÉ)
  • After You - Damien O’Connor (a rinneadh faoin scéim bheochana Frameworks. Comhpháirtíocht is ea é sin idir an Chomhairle Ealaíon, Bord Scannán na hÉireann, & RTÉ)

Into the Light

Tá an Chomhairle Ealaíon ag ceiliúradh cothrom 60 bliain a bunaithe le sraith taispeántas óna bailiúchán dar teideal  Into the Light: The Arts Council - 60 Years of Supporting the Arts.* Chun comóradh a dhéanamh ar an ócáid seo, thacaigh an Chomhairle Ealaíon agus RTÉ le déanamh ceithre scannán ghearra a thugann freagra cruthaitheach ar bhailiúchán na Comhairle Ealaíon. Craoladh na scannáin i sraith ealaíon sheachtainiúil RTÉ, The Works, agus is féidir iad a fheiceáil anseo anois mar seo a leanas:.

Variations on a Collection

Freagra cruthaitheach James Kelly ar obair bhailithe agus ar bhailiúchán na Comhairle Ealaíon
Variations on a collection ón gComhairle Ealaíon ar Vimeo.

The Nettle Coat

Scannán de chuid Pat Collins agus Sharon Whooley ina ndearna siad iniúchadh ar fhreagra an phobail ar Nettle Coat le Alice Maher
Nettle Coat ón gComhairle Ealaíon ar Vimeo.


A Prevailing Wind

Ceiliúradh a rinne Ian Cudmore, Alan Kavanagh agus Donal Dineen ar seasca bliain na n-ealaíon.
A prevailing wind ón gComhairle Ealaíon ar Vimeo.


Reframe

Scannán é seo a rinne Tadhg O’Sullivan inar lean sé an t-ealaíontóir Karl Burke agus é ag forbairt a shaothair nua a coimisiúnaíodh le haghaidh an taispeántais Into the Light i nGailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath
Reframe ón gComhairle Ealaíon ar Vimeo.


* Beidh Into the Light: The Arts Council - 60 Years of Supporting the Arts ar siúl ag an am céanna sna hionaid seo a leanas: Gailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath (ó 28 Samhain 2012 go 24 Feabhra 2013); Dánlann Chathair Luimnigh (ó 30 Samhain 2012 go 18 Eanáir 2013); Dánlann Ealaíne Crawford, Corcaigh (ón 4 Nollaig 2012 go 23 Feabhra 2013); The Model, Sligeach (ó 7 Nollaig 2012 go 24 Márta 2013).


Aimsigh uirlis mhaoinithe