Sráidealaín agus seónna

Tá an sorcas, na healaíona sráide agus taibhléirithe ag céimeanna éagsúla forbartha in Éirinn. Dá chineál sorcas atá ann faoi láthair, an cineál traidisiúnta nó clasaiceach agus an sorcas nua-aimseartha. Tá stair fhada ag baint leis an gcéad cheann agus tá an ceann eile measartha nua. Tháinig ealaín sráide agus amharclann sráide chun cinn le déanaí. Tá á gcleachtadh anois agus mhúin díobh na scileanna dóibh féin. Tá taibhléirithe ann le fada an lá mar chuid de chultúr na hÉireann agus bíodh baint acu ar dtús le himeachtaí mar Lá ‘le Pádraig agus Samhain.

Ba bheag oiliúint fhoirmiúil nó neamhfhoirmiúil a bhí ann do na cineálacha ealaíon seo agus níl a lán daoine á gcleachtadh ar an ábhar sin. Nuair a cuireadh an sorcas san áireamh san Acht Ealaíon 2003 tugadh spreagadh don Chomhairle Ealaíon beartas foirmiúil a ceapadh i leith na n-ealaíon seo chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais forbartha seo.

Nuair a glacadh leis an beartas seo i leith sorcais, ealaíon sráide agus taibhléirithe glactar leo anois ar chomhchéim leis na healaíona a mbíonn an Chomhairle Ealaíon ag plé leo. Tá caidreamh maith idir lucht a gcleachta, lucht réitigh chlár agus na húdaráis áitiúla, agus leanfaidh fás ag teacht ar mhéid agus ar chaighdeán na hoibre seo.

 
Man performing for audience with balloon on his head
arrow bullet icon

Bruce Airhead ag Féile Ealaíon na Gaillimhe 2010 (Grianghraf: Colm Hogan).  

Aimsigh uirlis mhaoinithe