Na healaíona traidisiúnta

Is mar seo a shainmhínítear na healaíona traidisiúnta: ceol, amhránaíocht agus rince traidisiúnta agus na healaíona béil, mar shampla an scéalaíocht agus an t-agallamh beirte. Tá gnéithe bunúsacha a bhaineann leis an ealaíontóir agus le cleachtadh na n-ealaíon, go háirithe an seachadadh ó ghlúin go glúin, ag croílár bheartas agus chaiteachas na Comhairle Ealaíon maidir leis na healaíona traidisiúnta.

Thug an Chomhairle Ealaíon beartas nua i gcomhair na n-ealaíon traidisiúnta isteach an 24 Bealtaine 2005. Ag teacht leis an mbeartas seo, tá an Chomhairle Ealaíon ag cur Tionscnamh Ealaíon Traidisiúnta trí bliana i bhfeidhm ó 2005-2008. Tá an Chomhairle tar éis 3 mhilliún a dháileadh don tionscnamh i gcomhair an chéad bhliain iomlán (2006) agus táimid tiomanta tacaíocht airgeadais suntasach leanúnach a chur ar fáil. Tá sé i gceist ag an tionscnamh seo tús áite a thabhairt do na healaíona traidisiúnta i gcomhair tréimhse socraithe, chun an rún a bhaint amach príomhshruthú iomlán a dhéanamh ar na healaíona traidisiúnta laistigh de ghníomhaíochtaí na Comhairle. Tá sé deartha chun dúshraith níos daingne a chur faoi dhaoine tábhachtacha atá gníomhach sa réimse cheana féin agus bonneagar a dhaingniú le haghaidh na n-ealaíon traidisiúnta, a ligeann do smaointe, tionscadail agus comhpháirtíochtaí nua teacht chun cinn. Chun go mbeidh rath ar an obair, caithfidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta dul i ngleic leis an tionscnamh iad féin.

 
Cailín ag seinm na bPíb Uilleann
arrow bullet iconBanba Fitzgerald at the launch of the uilleann pipe making initiative at Na Píobairí Uilleann, 2008 (Photo: Maxwell photography).
Aimsigh uirlis mhaoinithe