Ionaid tionóil

Is é ‘Ionaid Tionóil’ an téarma a úsáidimid le cur síos a dhéanamh ar fhoirgnimh atá bainteach leis na healaíona, lena n-áirítear amharclanna, dánlanna agus ionaid ealaíon. Cuireann ionaid tionóil bonneagar láidir ar fáil atá riachtanach ar mhaithe leis na healaíona ar bhonn náisiúnta. Is lárphointí iad maidir le gníomhaíochtaí ealaíon agus cabhraíonn siad le pobail a ghuth féin a fhorbairt. Cuireann siad deiseanna ar fáil chun infheistíocht a dhéanamh i bhfuinneamh agus scileanna na nglúnta amach romhainn.

Tá maoiniú á dhéanamh ag an gComhairle Ealaíon ar dhá ionad agus seachtó – cúig amharclann, trí ghailearaí dhéag agus ceithre ionad is caoga d'ealaíona ildisciplíneacha agus spásanna taibhealaíon. Is é an ról atá againn maidir le tacaíocht a thabhairt d'ionaid tionóil ná:

  • feidhmiú mar ghníomhaireacht forbartha inrochtana, a bhfuil eolas agus taithí againn ar shaincheisteanna a bhaineann le foirgnimh le haghaidh na n-ealaíon agus ar na seirbhísí agus deiseanna a bhíonn ealaíontóirí agus an pobal ag súil leo i gcás na bhfoirgnimh seo;
  • a bheith inár gcomhpháirtí chun a chinntiú go bhfuil líonra ionad ealaíon atá deartha, cothaithe agus bainistithe go maith ar fud na tíre atá ábalta clár de ghníomhaíochtaí ealaíon d'ardchaighdeán a chur ar fáil a bhfuil réimse leathan agus éagsúlacht mhaith ag baint leis.
 
Ceoltóirí ag seinm lasmuigh d'Fhoirgneamh Chomhairle Baile Bhré
arrow bullet icon

Txutxuchan ag taibhiú sa Civic Plaza i mBré mar chuid de chlár saorimeachtaí an Mermaid Arts Centre i gcomhair Summerfest Bhré, 2010.

Aimsigh uirlis mhaoinithe