Na físealaíona

Is í an Chomhairle Ealaíon an t-aon chomhlacht náisiúnta a thairgeann tacaíocht airgeadais don ealaíontóir aonair chun a c(h)leachtas a fhorbairt. Bíonn na deacrachtaí céanna ag ealaíontóirí comhaimseartha, bídís ag teacht chun cinn nó aitheanta, agus iad ag iarraidh slí bheatha a shaothrú óna n-ealaín amháin. Tá sé d'aidhm ag ár dtacaíocht cur ar chumas ealaíontóirí fócas a choinneáil ar dhomhainshaothair, agus ealaíontóirí a spreagadh chun riosca a thógáil a thugann dúshlán dá n-ionchais féin agus daoine eile maidir leis an rud ar cheart a bheith i gceist le healaín agus an chaoi ina ndéantar é.

Chun cur le tacaíocht maoinithe phríomhúil don ealaíontóir aonair, tugtar tacaíocht freisin do bhonneagar féilte amharcealaíon, ionaid tionóil, eagraíochtaí acmhainne ealaíontóirí agus cláir na n-údarás áitiúil. Tá daoine neamhspleácha agus institiúidí ag soláthar saineolais feighlithe, atá níos fearr anois ná mar a bhí sé riamh, do limistéir áitiúla.

Tugtar tacaíocht do leabhair ealaíontóirí agus don léirmheastóireacht trí thionscadail agus cláir a mhaoiniú mar aitheantas don tábhacht a bhaineann leo chun timpeallacht fholláin léirmheastóireachta a chruthú. Tá méadú ag teacht i gcónaí ar shoghluaisteacht idirnáisiúnta na n-ealaíontóirí taobh istigh agus taobh amuigh den stát. Tá ag éirí go breá le dánlanna tráchtála, tá bailiúcháin phoiblí níos uaillmhianaí, agus cinntíonn tionscnaimh camchuairte go leanann saothair atá faoi úinéireacht phoiblí orthu ag imirt tionchair ar ár gcultúr agus ár ngnáthshaol laethúil.

 
Sea chant (multi-media) - Nina Canell and Rob
arrow bullet icon

Sea chant (suiteáil ilmheán) - Nina Canell & Robin Watkins, 2006, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon.

Aimsigh uirlis mhaoinithe