Scéim ensembles na nóg

Tá Scéim Ensembles na nÓg ar cheann de roinnt deiseanna maoinithe arna dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon chun na healaíona in Éirinn a fhorbairt agus chun tacú leo. Tosaíodh an scéim seo go píolótach in 2008 agus tugadh maoiniú do 19 ensemble sa bhliain sin. Tá aiseolas á lorg ag an gComhairle Ealaíon ar an scéim d’fhonn an soláthar d’ensembles na n-óg a threorú agus a fheabhsú.

Físeán den cheardlann machnaimh agus measúnaithe

Ar 28 Deireadh Fómhair 2008, reáchtáil an Chomhairle Ealaíon ceardlann machnaimh agus measúnaithe do ghrúpaí arna maoiniú faoi Scéim Ensembles na nÓg.  Bhí sé mar aidhm ag an gceardlann fíor-idirghníomhach seo, arna éascú ag David Kelly ón National Association of Youth Drama, moltaí agus aiseolas a bhailiú faoin scéim phíolótach agus deis a thabhairt do na ensembles a fuair maoiniú in 2008 bualadh lena chéile agus taithí a roinnt. Bhí 45 duine óg agus ceannaire ó 16 ensemble, a tháinig ó raon foirmeacha ealaíne lena n-áirítear scannán, rince, dráma, scríbhneoireacht, ceol, sorcas agus ealaíona sráide, ag roinnt a gcuid tuairimí agus smaointe i rith an lae.
Is féidir físeán a thaispeánann aiseolas agus tráchtanna ó rannpháirtithe na ceardlainne a fheiceáil anseo:

http://www.vimeo.com/4396114

Míle buíochas le rannpháirtithe uile na ceardlainne. Tá do chuid aiseolais tábhachtach de réir mar a leanann an Chomhairle Ealaíon lena soláthar agus a beartas a bheachtú maidir le daoine óga, leanaí agus na healaíona.

Má chuir tú isteach ar Scéim Ensembles na nÓg, nó má bhí tú ag smaoineamh ar chur isteach uirthi, in 2008 nó 2009 agus má theastaíonn uait do chuid aiseolais a chur chugainn maidir leis na critéir agus na treoirlínte reatha seol ríomhphost chuig audrey.keane@artscouncil.ie.

Tuilleadh eolais

Faisnéis, critéir agus treoirlínte maidir le Scéim Ensembles na nÓg

 
Workshop
arrow bullet icon

Evaluation Workshop (Photo: Pheenish Productions)

Aimsigh uirlis mhaoinithe