Gearáin

Má tá gearán agat nó má tá tú míshásta faoi ghné ar bith de sheirbhís na Comhairle Ealaíon, moltar duit dul i dteagmháil leis an gComhairle Ealaíon nó le bainisteoir na seirbhíse lena raibh tú ag plé d'fhonn d'ábhair imní a chur in iúl. Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil faoi na rannóga éagsúla, mar aon le sonraí teagmhála na foirne go léir, breathnaigh, le do thoil, ar an leathanach dar teideal Foireann na Comhairle Ealaíon ar an suíomh seo. Déanfaidh an bainisteoir d’ábhar gearáin a phlé leat, agus má bhíonn tú fós míshásta, féadfaidh tú gearán foirmiúil a dhéanamh i scríbhinn chuig an gComhairle.

  1. Is i bhfoirm scríofa (nó a coibhéis) a dhéantar gearáin a bhaineann le seirbhís na Comhairle Ealaíon agus caithfear é a chur ar fáil laistigh de mhí amháin ó dháta an eachtra líomhnaithe agus ní mór sonraí a sholáthar faoin ábhar ghearáin. Más le facs a dhéantar an gearán, caithfear cruachóip de a sholáthar níos faide ar aghaidh, agus é a bheith sínithe.

  2. Déantar litreacha gearáin a admháil laistigh de dheich lá oibre tar éis iad a fháil agus déanfaidh ball cuí d'fhoireann shinsearach na Comhairle Ealaíon an gearán a fhiosrú. Cuirfear freagra scríofa chugat i dtaobh an ghearáin laistigh de cheithre seachtaine oibre/fiche lá oibre ón dáta a fhaigheann an Chomhairle an gearán.

Tá an Chomhairle Ealaíon faoi réir an Achta Ombudsman (Leasú) 2012. Le haghaidh tuilleadh sonraí féach  http://www.ombudsman.gov.ie/ga/Neamhspleách-Neamhchlaonta-Saor-in-Aisce.html

Sonraí teagmhála Achomhairc agus Gearáin

Gearáin agus Achomhairc
70 Cearnóg Mhuirfean
Baile Átha Cliath 2
Teil: + 353 1 618 0200

 
Untitled (man) (LIghtjet) - Paul Seawright
arrow bullet iconGan teideal (prionta scairde solais) - Paul Seawright, 2005, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?