Ceisteanna coitianta

Tá liosta  déanta againn de na ceisteanna a chuirtear go minic (FAQs) faoin gComhairle Ealaíon chun go mbeimid in ann déileáil go héifeachtach le do chuid fiosraithe.  Lena chois sin, tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le heagraíochtaí acmhainne agus seirbhíse seachtracha d'fhonn eolas agus comhairle spriocaithe a chur ar fáil. Féadfaidh tú liosta de na heagraíochtaí seo a fháil anseo sa chuid Naisc den láithreán gréasáin. 

Tá na ceisteanna a chuirtear go minic bailithe le chéile sna ranganna seo a leanas:

  • Maidir linne: ceisteanna  ginearálta a bhaineann  leis an gComhairle Ealaíon ar nós, suíomh, uaireanta oscailte, buiséad, baill na Comhairle féin, is araile. 
  • Maoiniú: Ceisteanna a chuirtear go minic faoin maoiniú a chuireann an Comhairle Ealaíon ar fáil, lena n-áirítear incháilitheacht agus an chaoi chun iarratas a dhéanamh ar líne 
  • Tionscadail agus gníomhaíochtaí : Tionscadail, comhpháirtíochtaí, tionscnaimh agus  gníomhaíochtaí na Comhairle Ealaíon.
  • Foilseacháin agus taighde: rochtain ar fhoilseacháin agus ábhar taighde na Comhairle Ealaíon.
  • Imeachtaí: imeachtaí ealaíon in Éirinn agus i gcéin.
  • Teagmhálacha ealaíon: An chaoi le sonraí teagmhála a fháil maidir le healaíontóirí, eagraíochtaí ealaíon agus ionaid ealaíon.
  • Deiseanna: faisnéis faoi chéimeanna ealaíon/ cúrsaí iarchéime in Éirinn agus jabanna i measc lucht na n-ealaíon.
  • Na healaíona in Éirinn agus thar lear: Ceisteanna a chuirtear go minic chun faisnéis a fháil faoi bheartais (struchtúir riaracháin agus institiúide,  ceisteanna agus treochtaí) an creatlach reachtaíochta (cóipcheart, cúrsaí cánach d’ealaíontóirí, ceadúnais oibre) agus taighde agus staitisticí maidir leis na healaíona. 
 
RVB (3 screen video installation) - Anne Clea
arrow bullet icon

RVB (DVD 3 Chainéal) - Connolly & Cleary, 2004, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon.

Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?