Tar éis duit iarratas a dhéanamh

Leagann an chuid seo amach cad a chaithfidh tú a dhéanamh tar éis duit iarratas ar éirigh leis a dhéanamh ar mhaoiniú ón gComhairle Ealaíon (lena n-áirítear íocaíochtaítuairisc dheiridh agus treoirlínte don lógó) agus, mura bhfuair tú maoiniú, faisnéis faoi na cúiseanna nach bhfuair agus faoinar féidir leat a dhéanamh le hachomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh a glacadh. 

Measann an Chomhairle Ealaíon gach aon iarratas, tugann sí breith orthu agus cuireann sí é seo in iúl do na hiarrthóirí de réir na ngnáthamh atá leagtha síos. Is í an aidhm atá ann a chinntiú go bhfuil córas cothrom trédhearcach ann maidir le dámhachtainí a bhronnadh.  Tabhair faoi deara nach dtugtar aon fhaisnéis ar an nguthán faoi na cinntí a tugadh ar dheontais.

 
1984 and beyond (film still) - Gerard Byrne
arrow bullet icon1984 and beyond (Suiteáil Scannáin agus Grianghraf) - Gerard Byrne, 2006, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon.
Aimsigh uirlis mhaoinithe