Má fhaigheann tú maoiniú

Má fhaigheann tú maoiniú dámhachtana aonair

Ag glacadh le dámhachtain/maoiniú

Má fhaigheann tú maoiniú‚ cuirfear litir thairisceana chugat ag léiriú téarmaí agus coinníollacha na dámhachtana. Iarrfar ort scríbhinn fhoirmiúil a chur chun na Comhairle ag glacadh leis an dámhachtain. Is gnáth an dámhachtain a íoc i dtráthchodanna agus caithfear iarratas scríofa a chur chugainn chun gach tráthchuid a 'tharraingt anuas'. Ní dhéantar aon íocaíocht gan a leithéid d'iarratas.


Athruithe ar an mbuntogra

Má tá athruithe ar bith ar an mbuntogra de réir mar a cuireadh síos air san fhoirm iarratais, de bharr an dámhachtain a bheith á tairiscint, caithfidh tú an méid sin a chur in iúl i do litir ghlactha. Má tharlaíonn aon athrú eile ar an mbuntogra le linn thréimhse na dámhachtana, caithfidh tú an méid sin a chur in iúl don Chomhairle Ealaíon. Ní mór comhaontú na Comhairle Ealaíon a fháil i gcomhair aon athrú ar thairiscint.


Maoiniú ón gComhairle Ealaíon a admháil

Tá dualgas ort, i ndiaidh dámhachtain de chuid na Comhairle Ealaíon a fháil, maoiniú na Comhairle a admháil i ngach ábhar poiblíochta a bhaineann leis an ngníomhaíocht dár bronnadh an dámhachtain. Féach, le do thoil, an foilseachán dar teideal A Guide to Acknowledging Arts Council Funding. Is féidir an t-eolaí seo a fháil ach dul i dteagmháil leis an gComhairle Ealaíon ag Glao Sábhála: 1850 392492 nó Ráta Caighdeánach: +353 1 6180200

 
Untitled No 9, (aicrileach ar chadás) - Fergus Martin, 1996,  Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil
arrow bullet iconUntitled No 9, (aicrileach ar chadás) - Fergus Martin, 1996, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Aimsigh uirlis mhaoinithe