Teimpléad íocaíochta agus foirmeacha tuarascála deiridh

Tacaíochtaí do dhámhachtain ealaíontóirí

Ní mór d’iarratasóirí rathúla do na dámhachtainí Thacaíocht d’Ealaíontóirí, a áiríonn Dámhachtainí Sparántachta, Dámhachtainí Coimisiún, Tionscnaimh: Saothar Nua, Tionscnaimh: Dámhachtainí Ar Aonuaire agus Taistil agus Tréanála, tuarascail a dhéanamh ar úsáid a ndámhachtainí agus admhálacha a sholáthar in áit atá cuí.  Cuirfear foirm thuarascála agus eolas cuí eile chugat le do litir tairisceana.  Ní mór don fhoirm tuarascála le d’iarraidh chun tarraingt ar an tráthchuid dheiridh do mhaoinithe.

Cabhróidh an próiseas tuarascála leis an gComhairle Ealaíon a choimeád ar an eolas faoin réimse agus faoin gcineál gníomhaíochtaí a dtacaíonn sí leo, ar conas a thagann na dámhachtainí slán le tosaíochtaí Pháirtnéireacht do na hEalaíona, agus ar éifeacht ár n-iarratais agus ár gcóras cumarsáide.

Dámhachtain Deis agus Dámhachtain Thaifead Deis

Tóg d’am leis an bhfoirm iarratais Deis agus Thaifead Deis agus í a chur isteach tríd an suíomh Sheirbhísí Ar Líne nuair a iarrann tú ar d’íocaíocht dheiridh le do thoil. Cabhróidh d’eolas linn le cáilíocht ár dtacaíochtaí do bhabhtaí eile na scéimeanna a cháipéisiú agus a fheabhsú.  Tá sé de dhualgas ort cuntas ioncaim agus caiteachais a chur isteach nach mór bheith sínithe ag duine údaraithe atá nasctha leis an tionscadal.  Ba cheart go scanfar agus go n-uaslódálfar an chóip shínithe tríd an suíomh Sheirbhísí Ar Líne ag an am céanna.

Leis an bhfoirm thuarascála agus an teimpléad I&E a íoslódáil, cliceáil ar na naisc a leanas le do thoil:

An Scéim Féilte is Imeachtaí 2013

Tá sé i gceist go soláthróidh an fhoirm seo taifead fíriciúil don Chomhairle Ealaíon ar cad a bhí d’eagraíocht in ann a sholáthar leis an Deontas Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2013.

Tóg d’am leis seo a chomhlíonadh agus é a chur isteach tríd an suíomh ar líne nuair a iarrann tú ar d’íocaíocht dheiridh le do thoil.  Cabhróidh d’eolas linn le cáilíocht ár dtacaíochtaí do bhabhtaí eile na scéimeanna a cháipéisiú agus a fheabhsú.  Leis an bhfoirm a íoslódáil, cliceáil ar an nasc a leanas le do thoil:

Scéim Ensembles na nÓg

Tóg d’am leis seo a chomhlíonadh agus é a chur isteach tríd an suíomh ar líne nuair a iarrann tú ar d’íocaíocht dheiridh le do thoil. Cabhróidh d’eolas linn le cáilíocht ár dtacaíochtaí do bhabhtaí eile an scéim a cháipéisiú agus a fheabhsú.

Le go mbeidh tú in ann tarraingt ar d’ íocaíocht dheiridh tá sé de dhualgas ort an cháipéis seo a chur isteach leis an gcuntas ioncaim is caiteachais.

Leis an bhfoirm agus an teimpléad caiteachais a íoslódáil, cliceáil ar na naisc a leanas le do thoil:

Turasóireacht

Teimpléad Plean is Buiséid

Le go mbeidh tú in ann tarraingt ar do chéad íocaíocht tá sé de dhualgas ort an cháipéis seo a chur isteach.  Leis an bhfoirm a íoslódáil, cliceáil ar an nasc thíos le do thoil:

Foirm Thuarascála

Tá sé i gceist go soláthróidh an fhoirm Thuarascáil Turasaíochta taifead fíriciúil don Chomhairle Ealaíon ar mhéideanna na bhfigiúirí lucht féachana agus díoloifige.

Le go mbeidh tú in ann tarraingt ar d’ íocaíocht dheiridh tá sé de dhualgas ort an cháipéis seo a chur isteach leis an gcuntas ioncaim is caiteachais agus í bheith deimhnithe ag cuntasóir.

Cabhróidh d’eolas linn le cáilíocht ár dtacaíochtaí do bhabhtaí eile an scéim a fheabhsú.  Leis an bhfoirm a íoslódáil, cliceáil ar an nasc thíos le do thoil:

Dámhachtain do Léiriúchán Ceoldráma

Ní mór d’fhaighteoirí na dámhachtana léiriúcháin cheoldráma an méid seo a leanas a chur isteach le go mbeifear in ann tarraingt ar an íocaíocht dheiridh:

Tuarascáil thionscadail shonraithe a áiríonn:

  • Méid iomlán ar ghnéithe uile an tionscadail ó sheasamh ealaíonta, airgid is margaíochta.
  • Sceideal tionscadail
  • Achoimre ar fhreagra chriticiúil is lucht féachana
  • Imlíniú ar cad a cuireadh i gcrích mar a bhí pleanáilte.

Cuntas ioncaim is caiteachais ullmhaithe ar bhonn an M45 - Éilimh Dheontais - Ráitis Theicniúla Ilghnéitheacha*

Buiséad deiridh ag úsáid an teimpléid Bhuiséad Deiridh ar Léiriúchán Ceoldráma*

Tuarascáil díoloifige / lucht féachana bheith comhlíonta ag úsáid an teimpléid cheart*

Soláthróidh an t-eolas seo sonraí fíriciúla maidir le léiriúchán ceoldráma agus figiúirí lucht féachana ceoldráma don Chomhairle Ealaíon. Le  híoslódáil, cliceáil ar na naisc thíos le do thoil:

An Ciste Gníomhaíochta Cláir

Tóg d’am le foirm iarratais Chiste Gníomhaíochta Cháir a chomhlíonadh agus é a chur isteach tríd an suíomh ar líne nuair a iarrann tú ar d’íocaíocht dheiridh le do thoil.  Cabhróidh d’eolas linn le cáilíocht ár dtacaíochtaí do bhabhtaí eile an scéim a cháipéisiú agus a fheabhsú.  Tá sé de dhualgas ort freisin cuntas ioncaim is caiteachais a chur isteach agus í bheith sínithe ag duine údaraithe atá nasctha leis an tionscadal.  Ba cheart go scanfar agus go n-uaslódálfar an chóip shínithe tríd an suíomh Sheirbhísí Ar Líne  ag an am céanna.

Leis an bhfoirm thuarascála agus an teimpléad I&E a íoslódáil, cliceáil ar na naisc a leanas le do thoil:

Dámhachtain do Thionscadal Téatair

Teimpléad buiséid athbhreithnithe

Le go mbeadh tú in ann tarraingt ar do chéad íocaíocht ní mór duit teimpléad buiséid athbhreithnithe a chur isteach.  Leis an bhfoirm a íoslódáil, cliceáil ar an nasc thíos le do thoil:

Le go mbeadh tú in ann tarraingt ar d’íocaíocht dheiridh tá sé dhualgas ort foirm thuarascála dhámhachtainí chaighdeánta a chur isteach. 

Chuige sin, ní mór duit tuarascáil I&E Thionscadail Théatair a chur isteach.  Ní mór go mbeadh sé seo deimhnithe ag cuntasóir i gcásanna go bhfuil an méid a thairiscítear sa bhreis ar €25,000.

Cabhróidh d’eolas linn le cáilíocht ár dtacaíochtaí do bhabhtaí eile an scéim a fheabhsú.  Leis an bhfoirm a íoslódáil, cliceáil ar an nasc thíos le do thoil:

 
Tribute to Five Wounds, (saothar ceirmeach) - Marie Foley, c.1985, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet icon

Tribute to Five Wounds, (saothar ceirmeach) - Marie Foley, c.1985, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.

Aimsigh uirlis mhaoinithe