Iocaíochtaí

Caithfidh gach íocaíocht a iarraidh i bhfoirm scríofa.

Tabhair faoi deara, má thairgtear níos mó ná €650, go gcaithfidh tú do d'uimhir PSP (Phearsanta Seirbhíse Poiblí), ar a dtugtaí uimhir IAS roimhe seo, a thabhairt. Más mó do dhámhachtain ná €10,000 caithfidh tú teastas imréitigh cánach bailí reatha a thabhairt: éilíonn an Roinn Airgeadais é seo. Is féidir teastais imréitigh chánach a iarraidh ar líne ag www.revenue.ie. Ní gá do dhearbhú imréitigh chánach a sheoladh isteach le d'iarratas, ach má fhaigheann tú maoiniú beidh ort é a sheoladh isteach chun do dhámhachtain a fháil.

Chomh luath agus a aontóidh tú le coinníollacha na Comhairle Ealaíon s agus a chuirfidh tú na cáipéisí imréitigh cánach faoina bráid, féadfaidh tú iarratas scríofa a dhéanamh ar an dámhachtain. Tusa atá freagrach as suim iomlán na dámhachtana a éileamh faoin dáta a luaitear sa litir thairisceana.

 
arrow bullet iconUntitled, (ola ar chanbhás -Diptic)) - Charles Tyrrell, 1981, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Aimsigh uirlis mhaoinithe