Cén fáth nach bhfuair mé maoiniú?

Ní éiríonn le gach uile iarratas. Bíonn an t-éileamh ar mhaoiniú i gcónaí níos mó ná na hacmhainní atá le fáil. Dámhtar na dámhachtanaaiseanna ar bhonn iomaíochta de réir na gcritéar a léiríodh agus, i gcás ar cuí é, de réir sainchritéar ar leith dhámhachtain. Má theipeann ar iarratasóir, ba chóir dó/di smaoineamh ar iarratas a dhéanamh am éigin amach anseo.

Toisc gur ar bhonn iomaíoch a bhronntar na dámhachtainí, agus toisc go mbíonn líon mór iarratasóirí ann, ní féidir dámhachtain a bhronnadh ar gach iarratasóir fónta incháilithe. Fiú má tá an t-iarratasóir incháilithe agus má chloíonn sé/sí leis na critéir mheasúnaithe, ní hionann sin is a rá go mbronnfar dámhachtain air/uirthi.

 
Visit With Inge, (ola ar chanbhás) - Eamon Coleman, 1993, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconVisit With Inge, (ola ar chanbhás) - Eamon Coleman, 1993, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Aimsigh uirlis mhaoinithe