Eagraíochtaí ealaíne ar fud na tíre a neartú chun go mbeidh pobal ealaíne bríomhar seasmhach ann

Ár gcur chuige maidir le maoiniú a choigeartú chun go mbeidh sé in oiriúint do mhéid, do chineál agus do riachtanais na n-eagraíochtaí ealaíne

Is éard a dhéanfaimid:

 • clár nua maoinithe a chruthú a fhreastalaíonn ar riachtanais éagsúla;
 • a chinntiú go bhfuil ár riachtanais eolais a leagaimid síos oiriúnach do mhéid agus do chineál na n-eagraíochtaí a mhaoinímid;
 • ár modhanna meastóireachta a athbhreithniú agus a shoiléiriú agus beart a dhéanamh dá réir sin.

Grúpa d'eochair-eagraíochtaí ealaíne a neartú agus a dhéanamh níos seasmhaí

Is éard a dhéanfaimid:

 • athbhreithniú a dhéanamh ar conas a sholáthraímid tacaíocht airgeadais, ag cur béime ar chobhsaíocht leanúnach ó bhliain go bliain i gcomhair eagraíochtaí atá ag dul do ghníomhaíochtaí de thábhacht straitéiseach;
 • déanfar athbhreithniú leanúnach ar bheartais a bhaineann lenár sainmhíniú ar cad is gníomhaíochtaí de thábhacht straitéiseach ann;
 • an t-eolas agus an chomhairle a sholáthar atá riachtanach d'eochair-eagraíochtaí chun a gcuid saothair a fhorbairt agus a choimeád ar siúl.

Cur leis an tacaíocht ar son na n-ealaíon ó mhaoinitheoirí eile agus ó fhoinsí eile

Is éard a dhéanfaimid:

 • feachtas a dhearadh chun tacaíocht dhaonchairdiúil ar son na n-ealaíon a mhéadú;
 • na foinsí tacaíochta a sholáthar atá riachtanach d'eagraíochtaí ealaíne chun a gcás a agairt agus caidreamh a chruthú le dreamanna a d'fhéadfaí a mhaoiniú amach anseo.
 • moltaí a chur i láthair an Rialtais chun stádas CBL níos fabhraí a chruthú ar son eagraíochtaí ealaíne;
 • comhpháirtíochtaí maoinithe a phlé leis na húdaráis áitiúla agus le gníomhaireachtaí eile, chun cobhsaíocht fhadtéarmach a chinntiú ar son gníomhaíochtaí de thábhacht straitéiseach a bhíonn ar siúl ag eagraíochtaí ealaíne;
 • moltaí a chur i láthair an rialtais ag imlíniú na riachtanas maidir le hinfheistíocht chaipitiúil sna healaíona.
 
My heroes ave always been cowboys, (ola ar chanbhás) - Martin Gale, 1978, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet icon

My heroes have always been cowboys, (ola ar chanbhás) - Martin Gale, 1978, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.

Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?