Rialachas

Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta chun na caighdéáin is airde de rialachas corparáideach a fheidhmiú agus tá córas rialachais chorparáidigh uchtaithe de réir an chleachtais is fearr.  Chuige seo tá an Cód Rialachais Chorparáidigh seo curtha i bhfeidhm ag an gComhairle ina n-áirítear sraith cháipéisí rialachais a leagan amach polasuithe, nósanna imeachta agus freagrachtaí a threoraíonn conas a reachtálann an Chomhairle a gnó.

Íoslódáil Creatlach an Chóid Rialachais Chorparáidigh (PDF, 0.38 MB)

 
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?