Téigh i dteagmháil linn

Féadfaidh tú a fháil amach sa chuid seo den suíomh na bealaí éagsúla inar féidir leat dul i dteagmháil leis an gComhairle Ealaíon.   Mura bhfuil tú in ann an fhaisnéis atá uait a fháil ar ár leathanaigh ghréasáin ná i gcuid na gceisteanna a chuirtear go minic (FAQs) cuir ceist orainn trí leas a bhaint as foirm iarratais ar líne na Comhairle Ealaíon  agus déanfaimid iarracht cabhrú leat.

 

Liostaí den bhfoireann agus de chomhairleoirí

Liosta de shonraí teagmhála le haghaidh foireann na Comhairle Ealaíon agus comhairleoirí speisialtóireachta


Saoráil faisnéise

An chaoi ar féidir leis an bpobal faisnéis  oifigiúil atá ag an gComhairle Ealaíon a fháil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.   Lena n-áirítear: conas iarratas a dhéanamh; táillí a bhaineann leis agus nósanna imeachta um athbhreithniú agus achomharc.


Gearáin
Céard is féidir a dhéanamh  má tá gearán le déanamh agat nó má tá tú míshásta faoi ghné ar bith de sheirbhís na Comhairle Ealaíon.
Hero's Engine (DVD) - Cecily Brennan
arrow bullet iconHero's Engine (DVD aon chainéal) - Cecily Brennan, 2005, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon.