Ag cur Ceiste

Féadfaidh tú do cheist a sheoladh díreach chugainn trí leas a bhaint as an bhfoirm atá curtha ar fáil. Níl le déanamh agat ach cliceáil ar anbhfoirm fiosrúcháin. Tabhair dúinn an oiread sonraí agus is féidir leat, le do thoil, le cabhrú linn freagra a thabhairt ar d’fhiosrúchán. Déan cinnte é a sheoladh chuig an teagmhálaí is fearr a fhéadfaidh cabhrú leat. Molaimid duit léamh síos trí na hacmhainní ar ár láithreán gréasáin sula seolann tú fiosrúchán chugainn.

 
Cad a tharlóidh má sheolaim fiosrúchán chugaibh?

Gheobhadh tú admháil i scríbhinn laistigh de 3 lá ón uair a sheolann tú d’fhiosrúchán chugainn. Déanfar d’fhiosrúchán a logáil agus cuirfear i líne é lena fhreagairt. Pléitear le gach fiosrúchán i ndiaidh a chéile.


Cén chaoi an úsáidfidh mé foirm fiosrúcháin chun fiosrúchán a sheoladh chugaibh?

Comhlánaigh an foirm fiosrúcháin agus breac síos an oiread sonraí agus is féidir le cabhrú linn d’iarratas a fhreagairt go héifeachtach. Iarrfar ar an mball foirne sin is fearr a fhéadfaidh cabhrú leat déileáil le d’fhiosrúchán. D’fhéadfadh sé tarlú go bhfuil an fhaisnéis atá uait le fáil ar ár láithreán gréasáin, déan é a sheiceáil, le do thoil, sula sheolann tú fiosrúchán chugainn.

D'ainm:
Seoladh Ríomhphoist:
Teileafón:
Facs:
Seoladh poist:
Eagraíocht:
Tá m’fhiosrúchán faoi [catagóir fiosrúchán]:
Céard ba mhaith liom a fháil amach:
Chuaigh mé i gcomhairle le (duine nó institiúid) nó scrúdaigh mé (leabhar) agús mar sin de, cheana féin:
An fáth a bhfuil an fiosrúchán á dhéanamh agam (chun iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú nó alt a scríobh i nuachtán, mar shampla):
An spriocdháta atá agam:
Fiosrúcháin a Fhreagairt:


Cad é a tharlóidh mura mbíonn an fhaisnéis atá uaim ar fáil?

Inseoimid duit mura bhfuil an fhaisnéis ar fáil agus míneoimid duit na fáthanna atá leis.  I gcás nach bhfuil faisnéis le fáil ón gComhairle Ealaíon, soláthróimid sonraí teagmhála eagraíochtaí eile nó foinsí eolais a d'fhéadfadh a bheith ina gcabhair.


Cén fhad a thógfaidh sé freagra a thabhairt ar m’fhiosrúchán?

Bíodh is go ndéanaimid ár ndícheall ceisteanna a fhreagairt chomh tapa agus is féidir déan d'iarratas, le do thoil, deich lá ar a laghad roimh cibé spriocdháta atá agat. Cuimhnigh, le do thoil, nach féidir linn ’freagra a thabhairt láithreach, go mór mór ar cheisteanna casta.

Má tá ceist chasta agat a d’fhéadfadh mórchuid ama a thógáil, b’fhéidir go dtógfaidh sé breis agus 10 lá oibre, ach cuirfear ar an eolas thú faoin méid ama.


Cén fhreagra a gheobhaidh mé ar m'fhiosrúchán?

D’fhéadfadh siad seo a bheith i gceist sa bhfreagra a gheobhaidh tú:

  • rochtain ar acmhainní ábhartha na Comhairle Ealaíon má tá siad ar fáil;
  • faisnéis faoi fhoinsí agus acmhainní eile a d’fhéadfadh a bheith tairbheach;
  • meastachán faoin méid ama a thógfadh sé freagra a thabhairt.

Genesis 28:12 (still image) - Martin Healy
arrow bullet iconGenesis 28:12 (DVD) - Martin Healy, 2006, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?