Fiona Kearney

Fiona Kearney

Tá Fiona Kearney ina Stiúrthóir tionscanta ar Áiléar Lewis Glucksman i gColáiste na hOllscoile Corcaigh (UCC) ó 2003 i leith. Chuir Fiona tús lena gairmré mar choimeádaí ag obair mar Chomhordaitheoir Clár leis an National Sculpture Factory i gCorcaigh agus ina dhiaidh sin bhí sí ina stiúrthóir ar chlár amharcealaíon Ionad Ealaíon Triskel.  Ceapadh í mar oifigeach amharcealaíon i gColáiste na hOllscoile Corcaigh in 1999 agus bhí sí ina ball d’fhoireann deartha Áiléar Lewis Glucksman.  Bhain sí amach céim sa bhFraincis agus sa bhFealsúnacht i gColáiste na hOllscoile Corcaigh agus céim M.Phil i Staidéar Téacsanna agus Íomhánna i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. 

Is iomaí dámhachtain a bronnadh ar Fiona, ina measc ainmniúchán ó UCC mar scoláire de chuid an choláiste, Prix d'Honneur NUI ó Rialtas na Fraince,  dámhachtain ó Uachtarán UCC de bharr Taighde ar Mhodhanna Nuálaíocha Teagaisc, agus Scoláireacht Fulbright. Bhronn an Chomhairle Ealaíon Comhaltacht Jerome Hynes uirthi i Meitheamh 2006. Bhí sí ina léachtóir le Fealsúnacht Ealaíon i gColáiste Ealaíon agus Deartha Crawford ó 1996 go 2001. Bhí sí gnóthach sa tréimhse ó 1999 go 2001 ag cur Stair na hEalaíne ar bun mar dhisciplín acadúil in UCC agus is aoi-léachtóir í faoi láthair le hEalaín an 19ú Céad, Ealaín Nua-aimseartha agus Ealaín Chomhaimseartha. I mí Iúil 2008, bhí sí mar choimisinéir na hÉireann i gcomhair Oíche na hEorpa ag Féile Grianghrafadóireachta Idirnáisiúnta Rencontres d’Arles.  Is Comhalta í den Royal Society of the Arts, tá sí ina ball den AICA (International Association of Art Critics) agus den IKT (International Association of Curators of Contemporary Art).

Dáta ceapacháin: 16 Nollaig 2008
Fad seilbh oifige: 5 bliana

The Council Room GA
arrow bullet iconSeomra na Comhairle, 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)