Colm Tóibín

Colm Tóibín

Rugadh Colm Tóibín in Inis Córthaidh, Co. Loch Garman sa bhliain 1955. Chónaigh sé sa Spáinn ar feadh roinnt blianta sular fhill sé ar Éirinn. Ag obair mar iriseoir a bhí sé, agus bhí sé ina eagarthóir ar na hirisleabhair In Dublin agus Magill .

Bhuaigh an chéad úrscéal leis, The South, Duais Litríochta an Irish Times/Aer Lingus i 1991; agus is iad na húrscéaclta a tháinig óna pheann ina dhiaidh sin ná The Heather Blazing (1992), The Story of the Night (1996) agus The Blackwater Lightship (1999), a bhí gearrliostaithe don Booker Prize. Ar na saothair neamhfhicsin leis tá Walking Along the Border (1987, a atheisíodh i 1994 faoin teideal Bad Blood), Homage to Barcelona (1990), The Sign of the Cross: Travels in Catholic Europe 1994 Love in a Dark Time (2001), ar cnuasach aistí faoi scríbhneoirí agus ealaíontóirí aeracha a bhí ann, agus Lady Gregory's Toothbrush 2002 Bhuaigh sé Duais E.M. Forster ón American Academy of Arts and Letters in 1995, agus chaith sé 2000 ina chomhalta ag an Center for Scholars and Writers i Leabharlann Phoiblí Nua-Eabhrac. Sa bhliain 2004, foilsíodh The Master. Cuireadh Colm Tóibín ar an ngearrliosta le haghaidh an Booker Prize sa bhliain 2004 freisin. Sa bhliain 2004, foilsíodh The Master Le Prix du Meilleur Livre Etranger i 2005 .i. an duais don leabhar eachtrannach a foilsíodh sa Fhrainc an bhliain sin. I mí an Mheithimh i mbliana, bhain Sa bhliain 2004, foilsíodh.

Bhí sé ina Scríbhneoir Ar Cuairt ag Ollscoil Texas in Austin agus ag Ollscoil Stanford agus is Comhalta é den Royal Society of Literature. Foilseofar a úrscéal, Brooklyn, i mí na Bealtaine 2009.

Dáta ceapacháin: 13 Lúnasa 2011
Fad seilbh oifige: 5 bliana

The Council Room GA
arrow bullet iconSeomra na Comhairle, 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)