Aibhlín McCrann

Photograph of Arts Council Member Aibhlín McCrann

Athcheapadh Aibhlín McCrann ina Leas-Chathaoirleach ar an gComhairle Ealaíon i mí Dheireadh Fómhair 2011 agus tá sí ina ball den Chomhairle Ealaíon ó Fheabhra 2006 i leith. Is céimí de chuid Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, í agus tá sí ina stiúrthóir ar Communiqué International, ceann de phríomhchomhairleachtaí cumarsáide na hÉireann, áit a bhfuil sí ina speisialtóir maidir le héascú agus le rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara i réimse leathan eagraíochtaí san earnáil phoiblí, san earnáil phríobháideach agus san earnáil sheachbhrabúsach. Is fada í ag plé leis an gceol clasaiceach agus leis an gceol traidisiúnta araon, mar chláirseoir aonair agus mar cheoltóir a sheinneann le buíonta ceoil. Is iomaí uair a bhí sí ar an raidió agus ar an teilifís agus tá an-taithí aici ar cheol a thaifeadadh.

Tá Aibhlín ina hiarstiúrthóir ar an bhFéile a dhéanann ceiliúradh ar chláirseach na hÉireann, An Chúirt Chruitireachta, féile a bhfuil moladh tuillte go hidirnáisiúnta aici, agus tá sí ina rúnaí ar Chairde na Cruite le breis is fiche bliain anuas. Ag gabháil do na róil sin di, d’oibrigh sí go rathúil chun an chláirseach Éireannach a chomhtháthú agus a chur chun cinn i réimse cheol traidisiúnta príomhshrutha na hÉireann. Tá an Ghaeilge ar a toil aici, agus tá lear mór ábhair scríofa aici, ceoil seinnte aici, agus leachtaí tugtha aici ar an gcláirseach Éireannach in Éirinn, san Eoraip agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá. D'fhóin Aibhlín ar bhord Thaisce Cheol Dúchais Éireann 2002-2005.

Dáta ceapacháin: 14 Feabhra 2011
Fad seilbh oifige: 5 bliana

The Council Room GA
arrow bullet iconSeomra na Comhairle, 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)