John Fanning

Photograph of Council Member John Fanning

Tá  ina speisialtóir fógraíochta, brandála, margaíochta agus cumarsáide agus tugann sé léachtaí ar na réimsí sin i Scoil Chéimithe Ghnó Michael Smurfit, de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath faoi láthair. Bhí sé ina Stiúrthóir Bainistíochta ar McConnell’s Advertising ar feadh breis agus 30 bliain, agus is é údar The Importance of Being Branded: An Irish Perspective (Liffey Press, 2006) agus mórán alt sa phreas. Tá sé tiomanta do na healaíona le fada, agus bhí sé ar bhoird Amharclann na Mainistreach agus an Rough Magic Theatre Company. Tá PhD curtha i gcrích aige le déanaí le Roinn an Bhéarla sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ar na naisc chultúrtha idir Thomas Kinsella, Sean Ó Riada agus T.K. Whitaker sna 1950idí agus 1960idí.

Dáta ceapacháin: 13 Deireadh Fómhair 2011
Fad seilbh oifige: 5 bliana

The Council Room GA
arrow bullet iconSeomra na Comhairle, 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)