Ciarán Walsh

Photograph of Ciaran Walsh

Bhain Ciarán Walsh a chéim amach sa Staidéar Cumarsáide in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus tá baint aige leis na taibh-ealaíona ar feadh beagnach 20 bliain ón gcéad jab gairmiúil a thóg sé mar Bhainisteoir Stáitse leis an Opera Theatre Company. Bhí sé ina Bhainisteoir Ginearálta ar Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath agus ina Stiúrthóir Bainistíochta ar Chompántas Téatair an Druid.

Ón mbliain 2001 i leith, bhí sé ag obair le hAbhann Productions mar Léiritheoir Líne ar Riverdance agus tá sé fós ag obair leis an léiriúchán ar bhonn comhairleoireachta. Idir 2005 agus 2010, bhí sé ina Stiúrthóir ar Long Road Productions, ag déanamh léiriúcháin agus imeachtaí éagsúla téatair a bhainistiú agus a léiriú ar scála mór. In 2010, léirigh sé, in éineacht le Compántas Téatair b*spoke, an première i Londain agus an chamchuairt náisiúnta de The Sanctuary Lamp le Tom Murphy, stiúrtha ag an údar.

I measc na dtionscadal eile atá ar bun aige, tá sé ag obair le Roinn Gnóthaí Eachtracha na hÉireann faoi láthair mar choimeádaí agus mar bhainisteoir ar chlár cultúir na gcuairteanna Uachtaránachta thar lear. Bhí sé ina Chathaoirleach ar an Irish Theatre Magazine ó 2001 go 2004 agus bhí sé ag freastal ar Bhord Macnas go dtí le déanaí.

Dáta ceapacháin: 13 Meán Fómhair 2011
Fad seilbh oifige: 5 bliana

The Council Room GA
arrow bullet iconSeomra na Comhairle, 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)