Paul Johnson

Paul Johnson

Tá Paul Johnson ina phríomhfheidhmeannach ar Damhsa Éireann. Acmhainn náisiúnta is ea é seo le haghaidh damhsa gairmiúil.  Eagraíocht bhallraíochta is ea í agus stiúir Paul í trí thréimhse mhór fhorbartha ó ceapadh é i Meitheamh 2006. Tháinig méadú faoi thrí ar bhuiséad oibriúcháin Dhamhsa Éireann ó ceapadh é agus tarraingíodh aird ar ealaíontóirí damhsa in Éirinn agus thar lear.  Rinne Paul maoirseacht ar oscailt an ionaid chleachtaidh dhamhsa DanceHouse i mBaile Átha Cliath 1. Is é sin an chéad ionad saintógtha dá leithéid in Éirinn. 

Tá breis agus 21 bliana taithí ag Paul mar thaibheoir, mar chóragrafaí agus mar mhúinteoir, agus d’oibrigh sé ar réimse tionscadal damhsa, téatair agus scannáin le grúpaí éagsúla, ina measc, Daghdha Dance, Dublin Contemporary Dance Theatre agus Druid Theatre Company. Bhí sé ina ealaíontóir cónaitheach damhsa in Obar Dheathain (Aberdeen) (1989-1990) agus ina chóragrafaí cónaitheach in Ionad Ealaíon an Project (1998-2001). Bhí sé ina chomhordaitheoir ar thionscadail speisialta ag Féile Idirnáisiúnta Damhsa na hÉireann.

Scríobh Paul an leabhar Fine Lines on Shifting Ground: Reflections on a Choreographic Process (Project Press: 2000). D’oibrigh Paul mar Bhainisteoir Seirbhísí d'Ealaíontóirí leis an gComhairle Ealaíon (2003-2006) agus bhí sé mar Chláraitheoir ag Aosdána, an meitheal ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn. Tá céim BA bainte amach aige i Staidéar Cumarsáide agus céim mháistreachta i Staidéar Cumarsáide agus Cultúrtha ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. 

The Council Room GA
arrow bullet iconSeomra na Comhairle, 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)