Pat Moylan

Photograph of Pat Moyla

Chaith Pat Moylan 18 mbliana mar Stiúrthóir Ealaíne ar an Andrews Lane Theatre áit ar chruthaigh sí ionad bríomhar ealaíon. Spreag sí scríbhneoireacht nua agus chothaigh sí tallann nua sna réimsí aisteoireachta, stiúrtha agus deartha.  Cuireadh na céadta léirithe ar stáitse san amharclann agus moladh go hard iad.  Chuaigh a lán acu siúd ar aghaidh agus bhí rath ní ba mhó orthu in amharclanna níos mó in Éirinn agus thar lear. 

Léiritheoir neamhspleách í Pat a bhunaigh Lane Productions agus léirigh sí sraith saothar, ina measc Twelve Angry Men, Stones in His Pockets, I Keano, Alone it Stands, gan trácht ar Tom Crean - Antarctic Explorer a bhuaigh gradam, The Shawshank Redemption, The Field agus cinn nach iad. D’éirigh le Pat a lán léirithe Éireannacha a thabhairt chuig an stáitse idirnáisiúnta freisin. Ba é Stones in His Pockets, a bhí ar taispeáint ar feadh ceithre bliana i West End Londain agus ar Broadway, an ceann ba mhó a raibh rath air. Oibríonn sí go rialta i gcomhar le West End Producers i léirithe sa RA. Tá meas mór uirthi agus bíonn sí i dteagmháil le réimse leathan daoine a bhíonn ag plé le cúrsaí amharclainne na Breataine. 

Stiúir Pat Moylan an gearrscannán The Breakfast a bhuaigh a lán gradam agus an príomhscannán Borstal Boy ar éirigh go maith leis. Ba é Peter Sheridan a léirigh an dá scannán.  Ainmníodh í don Irish Times Theatre Award in 2008 de bharr a bhfuil déanta aici ar son na nEalaíon.
 
Dáta ceapacháin: 16 Nollaig 2008
Fad seilbh oifige: 5 bliana

The Council Room GA
arrow bullet iconSeomra na Comhairle, 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)