Judith Woodworth

Photograph of Council member Judith Woodward

Bhí Judith Woodworth ina Stiúrthóir ar an gCeoláras Náisiúnta ó 1993 go dtí anuraidh. Chothaigh sé rangú an Cheolárais mar phríomhionad na hÉireann i gcomhair ceol clasaiceach i dtimpeallacht ina bhfuil an t-iomaíochas ag méadú, chomh maith lena phróifíl a bhunú go hidirnáisiúnta. Le linn a téarma mar Stiúrthóir, d’fhorbair sí go fairsing cláir fhor-rochtana agus oideachais na heagraíochta.

Tar éis di a céim a bhaint amach i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, d’oibrigh sí sa ghnó ceol idirnáisiúnta i Londain agus i mBaile Átha Cliath araon. Bhí sí ina Stiúrthóir Ealaíne ar an bhFéile Ceol i dTithe Móra Éireannacha ó 1982-1999

In 1998 ceapadh í mar Chéad Chathaoirleach na Comhairle um Institiúidí Náisiúnta Cultúrtha (lena n-áirítear an Gailearaí Náisiúnta, an tArd-Mhusaem agus Amharclann na Mainistreach) agus d’fhóin sí mar Leas-Chathaoirleach ar choiste feidhmiúcháin Chomhlachas Phríomhfheidhmeannaigh na nGníomhaireachtaí Stáit.

In 2002 ceapadh í mar Ghobharnóir ar Iontaobhas an Irish Times. Is ball bunaithe í Judith d’Fhóram Idirnáisiúnta na mBan agus ba bhall í freisin de charthanas thionscal ceoil na hÉireann; Iontaobhas IRMA.

Thar na blianta, craoladh í ar RTÉ mar amhránaí aonréadach agus níos minice mar rannpháirtí ar réimse leathan topaicí a bhaineann leis na healaíona.

Dáta ceapacháin: 14 Feabhra 2011
Fad seilbh oifige: 5 bliana

The Council Room GA
arrow bullet iconSeomra na Comhairle, 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)