John McAuliffe

John McAuliffe

Scríbhneoir agus duine den lucht léinn is ea John McAuliffe, bunaithe i Manchain Shasana.  D’fhás sé aníos i Lios Tuathail, Co. Chiarraí agus rinne sé staidéar ar Bhéarla agus Dlí in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus tá sé anois ag múineadh filíochta in Ionad na Scríbhneoireachta Nua (Centre for New Writing) de chuid Ollscoil Mhanchain, ina chuir sé bun leis agus anois á chomhstiúradh. 

Tá a chuid leabhar foilsithe ag The Gallery Press agus áirítear A Better Life (2002), a cuireadh ar an ngearrliosta do dhuais Forward Prize, Next Door (2007) agus Of All Places (2011) a raibh molta ag an gCumann Leabhair Fhilíochta (Poetry Book Society). Sa bhliain 2013, foilsíodh rogha dá chuid saothair sna Stáit Aontaithe mar chuid de shraith Introductions to Irish Poetry de chuid Wake Forest UP.

Bhí sé i mbun coimeádaíochta ag Féile Filíochta Anois (Poetry Now Festival) i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin ó 2003-2007 in áit a bhunaigh sé, agus ar feadh trí bliana, bhí sé mar chathaoirleach ar Dhámhachtain don Bhailiúchán is Fearr de chuid an Irish Times / Filíocht Anois (Poetry Now); sa bhliain 2010, bhí cathaoirleacht Heimbold aige ar Léann na hÉireann ag Ollscoil Villanova; agus tá sé anois mar phríomhchriticeoir filíochta don Irish Times agus mar chomheagarthóir ar The Manchester Review.

Dáta ceapacháin: 31 Deireadh Fómhair 2013
Fad seilbh oifige: 5 bliana

The Council Room GA
arrow bullet iconSeomra na Comhairle, 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)