Nuacht

Téigh i dteagmháil le

Joe Stuart
Bainisteoir Cothaithe agus Comhordaithe na nEalaíon
Tel: 01 6180235

 

15 Aibreán 2014: Cuireadh €6.6M d'Infheistíocht Phríobháideach er fáil d'eagraíochtai faoi mhaoiniú na Comhairle Eala

Chuir an Chomhairle Ealaíon tuarascáil dar teideal, Irish Arts Sector, Private Investment Report (Earnáil na nEalaíon Éireannach, Tuarascáil ar Infheistíocht Phríobháideach), i gcló inniu. Sainaithnítear agus déantar anailís inti ar an méid infheistíocht phríobháideach a fhaigheann na heagraíochtaí faoi mhaoiniú na Comhairle Ealaíon gach bliain.


26 Márta 2014: Soláthar Comhairleoirí Ealaíon

Is mian leis an gComhairle Ealaíon seirbhísí roinnt Comhairleoirí Ealaíon a sholáthar chun riachtanais na heagraíochta a shásamh ó thaobh cáilíochta agus seachadadh seirbhíse de. Is iad seo a leanas na réimsí ealaíne lena mbaineann sé sin: Rannpháirtíocht sna hEalaíona; Damhsa; an Litríocht Ghaeilge; an Litríocht Bhéarla; na Físealaíona; Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas. Déanfar gach conradh a thairgeadh as féin.


20 Márta 2014: Camchuairt The Enclave Faoi Scáth na Comhairle Ealaíon ag taisteal go Luimneach

Mar gheall gur éirigh chomh maith sin le taispeántas amharcealaíne Richard Mosse, The Enclave, nuair a taispeánadh é i nGailearaí an Acadaimh Ibeirnigh Ríoga i mBaile Átha Cliath mar chuid de chamchuairt ar Éirinn leis an gComhairle Ealaíon, déanfaidh an Chomhairle Ealaíon, i gcomhar le Cathair Chultúir Luimnigh, The Enclave a thaispeáint i dTeach Ormston agus 6a Sráid Rutland, Luimneach, ón 28 Márta go dtí an 5 Bealtaine


06 Márta 2014: Rannpháirtíocht na hÉireann sa La Biennale di Venezia 2015

Cuireadh chun Tairisceana do Choimisinéir d'Éirinn


06 Márta 2014: Méadú ar an Scéim Camchuairte Thuaidh-Theas faoi Thionscnamh Nua

Faoi chomhthionscnamh nua na gcomhairlí ealaíon in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann, tá méadú le teacht ar an Scéim Camchuairte Thuaidh-Theas.


05 Márta 2014: Brón ar an gComhairle Ealaíon faoi bhás Barrie Cooke

Tá brón curtha in iúl ag an gComhairle Ealaíon i dtaobh bhás Barrie Cooke, ball d’Aosdána.


14 Feabhra 2014: Cuireann an Chomhairle Ealaíon a brón in iúl ar bhás Patrick Scott

Is mór is oth leis an gComhairle Ealaíon go bhfuil Patrick Scott ar shlí na fírinne.


12 Feabhra 2014: Athbhreithniú Straitéiseach 2014 Téarmaí Tagartha Deiridh

Athbhreithniú Straitéiseach 2014 Téarmaí Tagartha Deiridh(mar a comhaontaíodh ag an gcéad chruinniú a bhí ag an ngrúpa stiúrtha an 30 Eanáir 2014)


10 Feabhra 2014: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon comhairleoirí athbhreithniú na Mainistreach

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go ndéanfaidh an comhlacht clúiteach comhairleachta Bonnar Keenlyside athbhreithniú neamhspleách na Comhairle ar Amharclann na Mainistreach.


29 Eanáir 2014: Oscailt Taispeantas Do Richard Mosse ar an Envlave

Tá an Chomhairle Ealaíon sásta a fhógairt go mbeidh camchuairt cheiliúrtha d’iontráil na hÉireann sa 55ú Taispeántas Ealaíne Idirnáisiúnta, Biennale na Veinéise, ar siúl i mBaile Átha Cliath agus i Luimneach. Is ionadaíocht náisiúnta í iontráil na hÉireann sa Biennale arna tacú ag an gComhairle Ealaíon, agus ag rannán Cultúr Éireann na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá an chamchuairt ar Éirinn á tacú ag an gComhairle Ealaíon mar chuid dá tiomantas i ndáil leis na hamharcealaíona a chur chun cinn i measc lucht féachana na hÉireann.


Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)