31 Lúnasa 2011: Ráiteas ón gComhairle Ealaíon

Bhí Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon Pat Moylan ar dhuine de na chéad daoine a thug ómós thar ceann comhaltaí agus foireann na Comhairle don Stiúrthóir Mary Cloake atá ag fágáil na heagraíochta inniu (31 Lúnasa 2011) tar éis di seacht mbliana a chaitheamh sa phost is sinsearaí san eagraíocht.

Thosaigh Mary Cloake ag obair sa Chomhairle Ealaíon mar Oifigeach Réigiún i 1993, ceapadh í mar Stiúrthóir Forbartha i 1997 agus mar Stiúrthóir in 2004.  Bhain sí éachtaí faoi leith amach sa tréimhse a chaith sí sa Chomhairle Ealaíon. 

Ba léir ar feadh a cuid ama sa Chomhairle Ealaíon go raibh sí tiomanta d’fhorbairt na n-ealaíon go háitiúil agus go réigiúnach. D’fhan an tiomantas sin léi ar feadh píosa fada gan staonadh. Chonacthas líon na n-ionad ealaíon ag fás ó 15 go dtí 50 ionad sa tréimhse agus tháinig fás ó sheachtar go dtí 33 ar líon na n-oifigeach ealaíon sna húdaráis áitiúla. Cuireadh an líonra sin i gcrích in 2008, agus tá oifigeach ealaíon gairmiúil amháin ar a laghad i ngach údarás áitiúil in Éirinn anois.

Mar Stiúrthóir Forbartha, thug Mary isteach clár forbartha an lucht féachana den chéad uair agus leanadh leis an tiomantas sin na healaíona a scaipeadh amach go dtí an oiread daoine agus is féidir, leis an turgnamh nuálach Turgnamh na Camchuairte (2006-2008), a dhaingnigh arís tacaíocht na Comhairle do chúrsaí camchuairte thar gach foirm ealaíne. Mar thoradh ar an gclár sin agus go deimhin na cláir a tháinig ina dhiaidh cuireadh 1,200 taispeántas agus taibhléiriú ar fáil i bhfoirm camchuairte le cúig bliana anuas.   Tugadh isteach Arts Audiences in 2008, clár a thacaíonn le heagraíochtaí ealaíon dul i gcion ar a lucht féachana, agus cabhrú lena gcuid ioncaim a mhéadú agus cur le scóip a gcuid oibre.

Tá clú ar Mary mar gheall ar na comhpháirtíochtaí a chruthaigh sí agus an comhoibriú a bhí ar bun aici ina tréimhse mar Stiúrthóir, agus d’éirigh go maith le comhthionscnaimh éagsúla a chuir sí ar bun le gníomhaireachtaí agus le comhlachtaí Rialtais i réimsí cosúil le craolachán, oideachas, sláinte, turasóireacht agus an ceartas.

Thug sí treoir maidir leis an maoiniú a chuir an Chomhairle Ealaíon ar fáil d’eagraíochtaí ealaíon i dtréimhse ar tháinig fás ropánta ar chistí agus ansin thug sí plean faoi stiúir beartais isteach chun tacú leis an gComhairle lena cuid cinntí maoinithe a dhéanamh le déanaí anuas tráth a raibh an caiteachas poiblí á ghearradh. Rinne Mary coimisiúnú ar dhá staidéar shuntasacha, An Pobal agus na hEalaíona (2006) agus The Living and Working Conditions of Artists (2010).

Bhí Mary ina ceannródaí ar fheabhsuithe oibríochta sa Chomhairle Ealaíon, ag laghdú caiteachais riaracháin, ag feabhsú próiseas agus ag tabhairt isteach córas bainistíochta deontas ar líne a bhfuil ag éirí thar cionn leis.

Ina tréimhse mar Stiúrthóir, toisc an tiomantais a léirigh sí do thacaíocht éifeachtach agus do thacú agus d’éascú phobal na n-ealaíon agus í ag labhairt amach ar son na n-ealaíon, tá na healaíona lárnach anois sa chlár oibre náisiúnta agus ag déanamh a gcion don téarnamh eacnamaíochta agus d’athnuachan sóisialta.

Ag labhairt di inniu, dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Tá a fhios ag an saol go bhfuil croí agus anam Mary i gcúrsaí ealaíon. Bhí comhbhá aici le healaíontóirí agus tuiscint thar cuimse aici ar na healaíona agus ar ndóigh ba mhór an rud é sin dúinn. Guímid gach rath uirthi ina saol pearsanta agus gairmiúil amach anseo."

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)