31 Lúnasa 2011: Soláthar ceoldrámaíochta amach anseo

Ar an 29 Iúil, scríobh an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Jimmy Deenihan, TD, chuig an gComhairle Ealaíon ag cur in iúl gur cheart don Chomhairle freagracht iomlán a ghlacadh as an gceoldrámaíocht a sholáthar agus a fhorfheidhmiú. Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon go bhfuil an t-ábhar seo soiléir anois, agus beifear i mbun cainte le hearnáil na ceoldrámaíochta agus le páirtithe leasmhara eile go luath chun éisteacht lena dtuairimí maidir leis an mbealach is fearr chun tabhairt faoi seo.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)